Článek: 3144 | Naposledy změněno: 06.05.2022

Vytvoření akcií

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Akcie - Rozcestník Návod popisuje vytvoření druhu akcie. Akcie dělíme na: 

 • kmenové
 • zaměstnanecké 
 • prioritní
 • se zvláštními právy

U založených druhů můžeme rozlišovat i podobu akcie, a to jestli je listinná nebo zaknihovaná.

Postup: 

 • Spusťte aplikaci *5301 - Druhy akcií
 • Stiskněte tlačítko Přidej nebo Kopíruj
  • Přidej - pokud chcete vytvořit nové akcie
  • Kopíruj - v případě, že chcete vytvořit akcie, podobné již některým vytvořeným, a upravit pouze některé hodnoty


 • Otevře se okno pro pořízení druhu akcie, kde vyplníte potřebné údaje


 • Pozn.: Hodnotu dividenda je třeba vyplnit, pro správné vygenerování závazku vůči akcionáři!
 • Přes tlačítko Přidej můžete pořídit novou větu nebo uložíte přes tlačítko OK
 • Po uložení je nutné k jednotlivých druhům vygenerovat, resp. emitovat, akcie (viz. návod +3145 - Generování akcií)
Autor:    Ing. BRATRÁNKOVÁ Alena    | Posl.změna:    06.05.2022    | Článek:    3144    |     www.WinFAS.cz