Článek: 3145 | Naposledy změněno: 06.05.2022

Generování akcií

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Akcie - Rozcestník Po založení druhu je nutné emitovat jednotlivé akcie v aplikaci *5302 - Emise akcií

Postup:

 • Spusťte aplikaci *5302 - Emise akcií
 • Vyberte požadovaný druh akcií ze seznamu vlevo
 • Stiskněte tlač. Přidej


 • V zobrazeném okně vyplňte údaje a uložte tlač. OK


 • Následně je potřeba stisknout tlačítko Generuj, které vygeneruje jednotlivé akcie


 

Zobrazení akcií

Po vygenerování můžete akcie zobrazit v aplikaci *5303 - Akcie

 • Spusťte apl. *5303- Akcie
 • Vyberte emisi a akcii
 • Po vybrání dané akcie dáte tlačítko Uprav a zde můžete upravit údaje na akcii např.:
  • datum stažení
  • datum umořování – datum od kdy je akcie v umořování
  • hlasovacího zástupce za danou akcii – Pozn.: Pokud nevyplníte u podílového vlastnictví bude se špatně tisknout prezenční listina (zastupovací právo za danou akcii má pouze jeden podílník akcie).


Autor:    Ing. BRATRÁNKOVÁ Alena    | Posl.změna:    06.05.2022    | Článek:    3145    |     www.WinFAS.cz