Článek: 1281 | Naposledy změněno: 03.12.2018

Základní práce s aplikací evidence majetku

Aplikace slouží pro evidenci majetku a práci s ním. Aplikaci naleznete v hlavní nabídce WinFasu ve složce (11) Majetek.  Aplikaci otevřete dvojím kliknutím levého tlačítka myši.


 

Další možností otevření aplikace Evidence majetku je vepsání kódu *1198 do okna s názvem „Kód:“ a jeho potvrzení tlačítkem „Spusť“ nebo tlačítkem ENTER na klávesnici.


 

Nyní se otevře okno Evidence majetku. V této aplikaci provádíme pořízení majetku, dále různé změny týkající se evidovaného majetku, vyřazení, oddělení apod. Tlačítka k těmto zmíněným úkonům naleznete na pravé straně okna.

1. V této části okna je zobrazen všechen majetek a u každého majetku vidíte druh, inventární číslo a název. Velmi praktické jde zde využití vyhledávání pomocí tlačítka F3.

2. Pravá horní část slouží k filtrování majetku dle vašich požadavků. Možná filtrace pouze zařazených,   vyřazených nebo zobrazení všech majetků. Dále můžete majetek filtrovat dle druhu, účetní skupiny a nebo vámi zvolené skupiny majetků. Další možností je výběr majetku dle klíčů v záložce „Klíče“ tzn. filtrace dle klíče, kombinace klíčů či zakázky.


Další možností je filtrace dle záložky „Podle umístění“, která slouží k výběru určitého majetku dle jednotlivého odpovědnostního místa, osoby či dle podmnožiny majetků.


3. Ohraničená část okna slouží pro omezení zobrazení odpisů a je tedy propojena se záložkou odpisy v dolní části okna.

4. Pravá dolní část již zobrazuje informace o konkrétním zvoleném majetku.

 

V případě nejasností kontaktujte Organizační kancelář.

Zpět na Majetek - Rozcestník

Autor:    SMEJKALOVÁ Monika    | Posl.změna:    03.12.2018    | Článek:    1281    |     www.WinFAS.cz