Článek: 2636 | Naposledy změněno: 23.12.2019

Převod zakázek do nového roku

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Rozcestník převodů do nového roku | Zakázkový systém


 

Návod popisuje práci se zakázkami na přelomu roku a postup převodu zakázek do nového roku.

Práce v zakázkovém systému na přelomu roku:

 • Se zakázkovým systémem lze pracovat vždy pouze v jednom období (roce).
  • Před provedením převodu do nového roku se pracuje se zakázkami ve starém roce.
  • Po provedení převodu do nového roku se pracuje se zakázkami v novém roce.

 

Převod do nového roku:

Převod zakázek se provádí bez pomocné firmy a provádí se jednorázově - není opakovatelný. Převod zakázek lze zrušit, zrušením ale dojde k přepsání všech změn pořízených v novém roce.

 1. Stojíte ve firmě nového roku
 2. Spustíte aplikaci *9807 Převod do nového roku
 3. Vyberte režim B - Převod dat do nové firmy bez pomocné firmy (mezifirmy)
 4. Vlevo vyberte firmu "starého roku", vpravo musí být vybraná firma "nového roku"
 5. Kontroly:
  1. IČO firmy musí být shodné, v opačném případě je pole červeně podbarveno a nelze pokračovat v převodu
  2. Pokud je období firmy podbarveno červeně, je nutné provést inicializaci pro novou firmu
 6. Ve spodní části okna zaškrtněte převod ZAK - Zakázky a zakázkové listy
 7. Stiskni tlačítko Proveď
 8. Po provedení převodu musí být ve sloupci 'Výsledek' OK 

Zpětné pořízení/úpravy po převodu do nového roku

 • Při práci se zakázkami ve starém roce budete upozorněni, že modul už byl převeden do nového roku.
 • V případě potřeby je možno provést zpětného dopořízení nebo úpravy zakázek ve starém roce pokračováním přes tlačítko Ano.
 • Provedené změny ve starém roce se nemají jak přenést do nového roku, proto musíte duplicitně dopořídit změnu i do databáze nového roku.

 

Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    23.12.2019    | Článek:    2636    |     www.WinFAS.cz