Článek: 1722 | Naposledy změněno: 11.09.2015

Uzávěrky krmných dnů - nastavení

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence zvířat | Uzávěrky krmných dnů | Uzávěrky KD - pořízení |
                                            | Druhy pohybu | Povolené druhy pohybu | Kombinace stáj x druh |


Pro fungování automatických uzávěrek krmných dnů a předání jejich dat do účta je třeba provést několik nastavení.

Druhy pohybů zvířat *3303


  • Krmné dny: v číselníku musí existovat jeden druh pohybu s typem "krmné dny" (standardně kód 92).
  • Automatické přírůstky: jeden nebo dva pohyby s typem přírůstek (23 - přírůstek a 24 - hmotnostní úbytek), jako měrnou jednotu nastavte "kg".

Povolené druhy pohybů *3306


 
  • Krmné dny: nastavte povolení pohybu pro všechny kategorie s hodnotou Příjem/výdej: Příjem.
  • Automatické přírůstky: u kategorií s přírůstky nastavte povolení pohybů s hodnotami: Příjem i Výdej.

Kombinace stáj x druh zvířat *3302


 
  • Krmné dny: všem "kombinacím" s vlastními stájemi nastavte status: Počítat KD.
  • Vzrůstové přírůstky: u kategorií s přírůstky na KD nastavte hodnotu Vzrůstových přírůstků (Kč/KD)
    • Vzrůstové přírůstky se dostávají do účta přes pohyb "Krmné dny" proto je třeba na něj nastavit příslušnou tvorbu účtování (*8014).
  • Automatické přírůstky: nastavte ocenění (Kč/kg), množství přírůstků (kg/KD) a status Automatické přírůstky při uzávěrce krmných dnů.
Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    11.09.2015    | Článek:    1722    |     www.WinFAS.cz