Článek: 874 | Naposledy změněno: 21.07.2009

Vrácení nepoužité zálohy

Postup popisuje vrácení již zaplacené zálohy.

Abyste se zálohy "zbavili", musíte ji použít k úhradě vyúčtovací faktury. Pokud vyúčtovací faktura neexistuje (vracíte zálohu) vytvořte vyúčtovací fakturu s nulovou částkou a na ni tuto zálohu použijte.  Tímto krokem se zbavíte zálohy, ale také Vám vznikne doklad, na který můžete párovat / platit peníze z vrácené zálohy.


 

Vrácení závazkové zálohy

Postup vrácení zaplacená zálohy

 • Postup počítá s tím, že již máte ve WinFASu zapsanou a zaplacenou zálohou fakturu ve výši 500,- CZK.

 • Spusťte aplikaci *1001 Závazky
 • Vyberte aplikační šablonu pro zápis závazků a stiskněte tlačítko Přidej
 • V okně pořízení vyberte šablonu pro zápis do běžné číselné řady závazků - na obrázku je to
  šablona 11 - Závazky 1
 • V horní části okna do rozpisu částky napište mínusem vracenou částku -500,-  (1.)
 • Doklad vyplňte jako běžnou vyúčtovací fakturu (klienta, datumy, účet, ...)
 • Do spodní části okna doplňte částku 0,- a potvrďte ji klávesou enter (2.)

 • Nyní se nabídne okno odečtu záloh
 • Vyberte zálohu, kterou chcete vrátit (3.)
 • Do částky ve spodní části okna vyplňte vrácenou částku zálohy mínusem -500,- a
  potvrďte stiskem klávesy enter (4.)

 • Pokud existuje daňový doklad z platby, nabídne se automaticky tabulka DPH s možností jeho dopočtu.
 • V tabulce DPH vyberte číslo daňového dokladu z platby (5.), částky DPH a základu se přeberou automaticky. Potvrďte jednotlivé údaje klávesou enter a okno se automaticky uloží a zavře.

 • Pokud chcete provést najednou vrácení více záloh od stejného klienta, můžete v okně odečtu záloh použít tlačítko Přidej (6.) a výše zmíněný postup odečtu zálohy opakovat.
 • Po odečtení všech požadovaných záloh opusťte okno tlačítkem OK (7.)
 • Budete upozorněni, že "Částka dokladu je zálohou přeplacená" což je v pořádku, potvrďte OK (8.) (pokud jste prováděli odečet více záloh, zobrazí se hláška tolikrát, kolik bylo záloh - každý dotaz potvrďte OK).

 • Nyní jste zpět v okně zápisu vyúčtovací faktury, uložte ji tlačítkem OK (9.).

 

Příjem peněz za vrácenou zálohu

 • Takto zapsaný doklad se bude nabízet k úhradě (příjem) jako dobropis.
 • Příjem peněz pak párujete na tento doklad běžným způsobem.


Vrácení pohledávkové zálohy

Existují dva způsoby

 • Pokud nepotřebujete tisknout doklad o vrácení
  • Postup je stejný jako u závazků, jenom se provádí v aplikaci *1002 Pohledávky.
 • Pokud chcete doklad vytisknout / vytisknout fakturu s vrácením zálohy
  • Zapisuje s v aplikaci *210 Obchodník, viz. postup dále:

Vytvoření faktury

 • Spusťte aplikaci *210 Obchodník.
 • Doklad vrácení zálohy zapište do libovolné číselné řady běžných vystavených faktur.
 • Zapište doklad s výslednou částkou 0,-
 • Jinak je postup zápisu v modulu Obchodník standardní.
 • Doklad uložte, ale netiskněte.

Použití zálohy

 • Částky, datumy a jména šablon v obrázcích jsou pro ukázku.

 

 • Spusťte aplikaci *1005 Úhrady dokladů.
 • V horní části okna (1.) vyberte pohledávku zapsanou v předchozím kroku.
 • Ve spodní části okna vyberte Typ úhrady - Záloha (2.) a potvrďte klávesou enter.

 • Otevře se Vám okno Použití zálohy.
 • Vyberte zálohu, kterou chcete vrátit (3.).
 • Do pole částka zapište mínusem částku, kterou chcete ze zálohy vrátit (4.) a potvrďte entrem.

 • Pokud existuje k záloze daňový doklad z platby, nabídne se okno Zápis evidence DPH.
 • Ikonou modré obálky (5.) vyberte daňový/é doklad z platby, který chcete odečíst.
 • Tabulku DPH uložte tlačítkem OK.

 • Dostanete se zpět do okna použití zálohy. Potvrďte jej tlačítkem OK (7.)
 • Budete upozorněni, že "Částka dokladu je zálohou přeplacená" což je v pořádku, potvrďte OK (8.) (pokud jste prováděli odečet více záloh, zobrazí se hláška tolikrát, kolik bylo záloh - každý dotaz potvrďte OK).

 • Dostanete se zpět do okna Úhrady dokladů. Uložte tlačítkem OK (9.)
 • Opět budete upozorněni, že je částka dokladu zálohou přeplacená. Potvrďte tlačítkem OK.

Vytištění faktury

 • V Centrálním manažeru vyberte Obchodník / Sestavy / Faktura formulář
 • Najděte doklad vystavené faktury zapsaném v prvním kroku tohoto návodu a vytiskněte.

Odeslání peněz za vrácenou zálohu

 • Doklad se chová jako běžný závazek / dobropis - nabízí se k úhradě pokladnou, bankou a zápočtem.

 

Přeúčtování do výnosů - tzn. peníze se nebudou odesílat
Doklad (dobropis) který vznikne v předchozích krocích zaplaťte pomocí rozdílů úhrad *1006. Následně jej proúčtujte do výnosů.

Autor:    Bc. KOCOURKOVÁ Petra    | Posl.změna:    21.07.2009    | Článek:    874    |     www.WinFAS.cz