Článek: 870 | Naposledy změněno: 01.11.2021

Distribuční protokol

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Správa WinFASu |


 

Distribuční protokl obsahuje seznam novinek, vylepšení a oprav ve zvolené verzi WinFASu. Od roku 2021 dochází k úpravě způsobu zobrazování protokolu uživatelům. Cílem je zvýšení komfortu, přehlednosti a zpřístupnění protokolu také uživatelům, za které provádí aktualizaci programu někdo jiný. Nově se již protokol nezobrazuje při provádění aktualizace, ale každému uživateli při prvním spuštění WinFASu po aktualizaci. Zobrazení protokolu bude nabídnuto hláškou.

Dodatečné zobrazení protokolu

Pokud nevyužijete možnosti zobrazení protokolu výše zmíněnou hláškou, je možné jej zobrazit také dodatečně. Stejně tak je možné zobrazit i protokol k verzi, kterou ještě nemáte v počítači nahranou. K dispozici máte 3 způsoby:

 • Na stránkách  https://podpora.winfas.cz/ pod odkazem Dostupné aktualizace.
 • V Centrálním manažeru nahoře, menu Nápověda / Protokoly aktualizace.
 • V Centrálním manažeru, pravý dolní roh, klepnout na ikonu (?) u čísla verze.

Ovládání nového prohlížeče protokolu

Nová aplikace pro prohlížení protokolu má řadu dříve nedostupných funkčností. V první řadě již v protokolu umožňuje formátování textu, odrážky, ale také vládání obrázků a odkazů na internetové stránky (např. konkrétní návody apod). Mezi další důležité prvky ovládání patří:

 • Rozdělení oblastí do záložek - v horní části okna naleznete záložky za jednotlivé oblasti systému. Díky nim můžete snadno zobrazovat nabízené příspěvky za oblast, která vás zajímá.
 • Filtrování - protokol je možné filtrovat podle zde zadaných parametrů. Standardně program zobrazuje všechny změny, ale ve filtru můžete nastavit například pouze zobrazení změn v modulech, na které  máte zakoupené licence.
 • Vyhledávání - stiskem CTRL + F je možné spustit vyhledávání v zobrazeném protokolu.
 • Dlouhé příspěvky - pokud má příspěvek velké množství textu nebo obrázků, může se vám zobrazit ve své zkrácené podobě, kde vidíte pouze anotaci (obvykle první odstavec). To, že je možné text zobrazit celý, poznáte podle "(+) Zobrazit více" na konci textu. Po klepnutí na tento odkaz se vám rozbalí zbývající část příspěvku.
 • Rozdělení příspěvků podle typů - příspěvky jsou rozděleny podle obsahu
  • Novinky (i) - změny do programu většího rozsahu. např. přidání nového modulu, nebo funkčnosti, která významnou měrou rozšiřuje funkčnost programu.
  • Vylepšení (*) - jde o stejný typ úpravy programu jako výše zmíněná novinka, ale změny jsou menšího charakteru. např. přidání nového sloupce do KUKu, přidání údaje na okno apod.
  • Oprava (x) - jde o opravy chyb v programu. V příspěvku je popsáno, jak se chyba projevovala a v nadpisu pak uvidíte text Oprava chyby: její název.

Tisk

Protokol je možné vytisknout buď pomocí ikony tiskárny, nebo ikony náhledu tisku. V obou případech se nabídnuté příspěvky zobrazí v plném znění - to znamenám, že se všechny automaticky rozbalí, jako by jste u každého stisknuli tlačítko (+) Zobrazit více.


 

Generování protokolu - postup rok 2021 a starší

Následující postup se využíval při vygenerování protokolu  v první polovině roku 2021 a dříve.

1) Ve WinFASu vyberte z hlavní nabídky Nástroje a WinFAS protokol.
2) označte možnost na novější verzi (výběr) a dejte tlačítko dále


3) zatrhněte pouze z Internetu a tlačítko dále


4) vyberte si, do které verze chcete distribuční protokol zobrazit a dejte tlačítko dále

 

5) zde si vyberete, od které verze chcete distribuční protokoly zobrazit a dáte tlačítko dále (standartně se nabídne od verze, na kterou máte udělaný update)6) po stisknutí tlačítka dokončit v předchozím okně se Vám zobrazí Distribuční protokol


7) protokol si můžete vytisknout, nabídka je v menu Protokol a Tisk, zobrazí se Vám tak standartní formulář protokolu, tak jak ho znáte, nebo přes ikonu tiskárna


8) další možností, kterou Vám WinFAS nabízí, je vybrání a zobrazení pouze těch agend WinFASu a změn v nich, které si zaškrtnete viz. níže na obrázku.


 

 

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    01.11.2021    | Článek:    870    |     www.WinFAS.cz