Článek: 847 | Naposledy změněno: 03.04.2009

Směnky

Postup (na příkladu závazku)

  • Zapíši závazek (finální fakturu) do běžné knihy závazků
  • Závazek uhradím směnkou v aplikaci *1024
  • Původní závazek je již vyrovnaný, nyní vám k úhradě zbývá pouze doklad směnky
  • (Po čase) Uhraďte směnku běžným způsobem (např. v aplikaci banka)

Nastavení

  • Je stejné jako nastavování bankovních avíz
  • Rozdíl je pouze v tom, že místo názvů avízo (AVIZ, AVIP...) použijte pojem směnky (SMEU,...)
  • V nově převáděných firmách (od roku 2007) by jste již měli mít knihy směnek přednastaveny
  • Podrobněji popsáno v návodu 589
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    03.04.2009    | Článek:    847    |     www.WinFAS.cz