Článek: 839 | Naposledy změněno: 25.03.2009

Přijaté zálohy (324)

Obecné informace týkající se záloh naleznete v návodu 837.

1) Zápis zálohové faktury

 • Zálohy se zapisují do samostatné knihy záloh
 • Aby bylo možné se zálohou dále pracovat, je nutné ji zapsat (platí i pro účetní firmy)
 • WinFAS umožňuje zapisovat zálohy v:
  • V aplikaci *210 Obchodník
   • faktury určené pro tisk
   • u položky použijte kód DPH = NE nebo 99 (nejde do přiznání)
  • V aplikaci *1002 Pohledávky
   • pouze zápis do knihy pohledávek (využívají především účetní firmy)
   • tento doklad lze vytisknoutpouzejako opis - nelze poslat klientovi
   • doklady se zapisují bez tabulky DPH

2) Úhrada zálohové faktury

 • Provádí se běžným napárováním přijaté úhrady na předpis (zálohu).
 • Pokud předpis zálohy nemáte zapsaný, vraťte se k bodu 1
 • Zde není žádný rozdíl oproti úhradám jiných dokladů.

3) Zápis daňového dokladu z platby

 • V některých případech zákon nevyžaduje zápis daňového dokladu z platby = tento krok je možné přeskočit.
 • Doklady se vytvářejí v aplikaci *1008 Daňový doklad ze zaplacení
 • Při párování se zde vybírá doklad úhrady
 • Po potvrzení částky (entrem) v dolní části okna se otevře tabulka DPH
 • Po uložení tabulky DPH se automaticky otevírá zaúčtování dokladu
  • Účtuje se pouze DPH, předkontace by se měla automaticky doplnit (příklad.:   378 / 343)
  • Uložte
  • Pokud se zúčtování samo neotevře, doúčtujte ručně vaplikaci *1011 knihu DPPL

 

4) Finální faktura s odečtem zálohy a daňového dokladu z platby

 • Postupy se liší podle aplikace, ve které zapisujete vyúčtovací fakturu:

Vyúčtovací faktura z *210 Obchodníka

 • Vyúčtovací fakturu zapište v plné výši tak, jako by k ní žádné zálohy neexistovaly
 • V položkách NIKDE neuvádějte odečet zálohy
 • Fakturu uložte tlačítkem OK
 • Dále pokračujte (2 varianty)
  • Při ukládání budete dotázáni: "Otevřít dialog pro úhrady?"
   • potvrďte ANO
   • V okně úhrady dokladů potvrďte entrem doklad z obchodníka
   • Ve spodní části okna vyberte úhradu zálohou a potvrďte entrem
   • Nabídne se okno použití zálohy
   • Vyberte si zálohu, kterou chcete použít
   • Záloha nabídne částku maximálně do výše vyúčtovací faktury
    • Pokud je faktura zálohou přeplacená, musíte ručně částku přepsat
    • Pokud chcete ze zálohy použít jenom část, musíte částku ručně přepsat
    • Je možné použít pouze částku do výše zaplacené zálohy
   • Částku zálohy potvrďte entrem, potom se otevře okno DPH
   • Pokud je na zálohu vytvořen pouze jeden daňový doklad z platby pak se automaticky načte
   • Pokud je na zálohu vytvořeno více daňových dokladů z platby poté je nutné v řádku daně vyberat klávesou F7 daňový doklad z platby, který chcte z finální faktury odečíst   • Tabulku DPH uložte
   • Pokud je faktura hrazena více zálohami, použijte v okně záloh tlačítkem Přidej pro použití další zálohy
   • Tlačítkem OK uložte okno použití záloh
   • Přes sestavy si otevřete Faktura -formulář a vytiskněte fakturu s již zobrazeným odečtem zálohy
  • Při ukládání se žádný dotaz neobjeví
   • Otevře se sestava s fakturou pro tisk, zavřete ji BEZ vytištění faktury
   • Spusťte aplikaci *1005 Úhrady dokladů
   • V okně úhrady dokladů vyberte nahoře finální fakturu a potvrďte
   • Ve spodní části okna vyberte úhradu zálohou a potvrďte entrem
   • Nabídne se okno použití zálohy
   • Vyberte si zálohu, kterou chcete použít
   • Záloha nabídne částku maximálně do výše vyúčtovací faktury
    • Pokud je faktura zálohou přeplacená, musíte ručně částku přepsat
    • Pokud chcete ze zálohy použít jenom část, musíte částku ručně přepsat
    • Je možné použít pouze částku do výše zaplacené zálohy
   • Částku zálohy potvrďte entrem, potom se otevře okno DPH
   • V řádku daně vyberte klávesou F7 daňový doklad z platby, který chcte z finální faktury odečíst   • Tabulku DPH uložte
   • Pokud je faktura hrazena více zálohami, použijte v okně záloh tlačítkem Přidej pro použití další zálohy
   • Tlačítkem OK uložte okno použití záloh
   • Přes sestavy si otevřete Faktura - formulář a vytiskněte fakturu s již zobrazeným odečtem zálohy

 

Vyúčtovací faktura zapsaná v *1002 Pohledávky

 • Zapisuje se v aplikaci *1002 Pohledávky do běžné knihypohledávek
 • Vhorní části okna doplňte částku PO odečtu zálohy (při přeplatku zálohou je částka záporná)
 • Ve spodní části okna doplňte částku celkovou BEZ odečtených záloh a potvrďte entrem
 • V tabulce DPH zapište DPH z celkové částky BEZ odečtu daňového dokladu z platby
 • Okno DPH uložte
 • Nyní by se mělo automaticky otevřít okno odečtu záloh (lze vyvolat i tlačítkem Zálohy)
 • Vyberte si zálohu, kterou chcete použít
 • Záloha nabídne částku maximálně do výše vyúčtovací faktury
  • Pokud je faktura zálohou přeplacená, musíte ručně částku přepsat
  • Pokud chcete ze zálohy použít jenom část, musíte částku ručně přepsat
  • Je možné použít pouze částku do výše zaplacené zálohy
 • Částku zálohy potvrďte entrem, potom se otevře okno DPH
 • V řádku daně vyberte klávesou F7 daňový doklad z platby, který chcte z finální faktury odečíst • Tabulku DPH uložte
 • Pokud je faktura hrazena více zálohami, použijte v okně záloh tlačítkem Přidej pro použití další zálohy
 • Tlačítkem OK uložte okno použití záloh
 • Je-li doklad zálohami přeplacený = peníze budete vracet, doporučuji na záložce Více doplnit Datum povolení platby (toto datum je možné doplnit i dodatečně).
 • Celou finální fakturu uložte tlačítkem OK

 

Příklad s využitím odečtu DPH

Zálohová faktura na 105 000,- (vše 5% zdola).
Odvedli jste DPH ze zálohy ve výši 5 000,- Kč (vytvořili jste daňový doklad z přijetí platby).
Z finální faktury na částku 157 500,- (= 150 000 + 7 500 daň) jste odečetli zálohu -105 000,- Kč.
Při účtování finální faktury si proveďte odečet odvedeného DPH.
Při účtování Finální faktury se účtuje zvlášť poddoklad 1 a zvlášť odečet zálohy Z1 (viz. bod 4).
Zbývá zaplatit 52 500,- (= 157 500 - 105 000).

Účtování:

1) Předpis zálohové faktury

neúčtuje se  


2) Úhrada zálohové faktury

 221 / 324 105 000,-

3)  Zápis došlého DPP (§28/8)

neúčtuje se  100 000,-
 378 / 343 5 000,-

4) Finální faktura

Poddoklad 1    
 311 / 604 150 000,-  (účtování základu z finální faktury)
 311 / 343 7 500,-  (účtování daně finální faktury)
Použití zálohy Z1    
 324 /311 105 000,-  (účtování odečtu zálohy)
 378 / 343 - 5 000,-  (účtování přípočtu odečtu daně)

 

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    25.03.2009    | Článek:    839    |     www.WinFAS.cz