Článek: 838 | Naposledy změněno: 25.03.2009

Poskytnuté provozní zálohy (314, 151)

Obecné informace týkající se záloh naleznete v návodu 837.

1) Zápis zálohové faktury

 • Zálohy se zapisují do samostatné knihy záloh
 • Zálohovou fakturu je nutné zapsat, i když nemáte fyzicky k dispozici doklad zálohy (např. zálohy na el. energii). V takovém případě si doklad zálohy vytvořte podle údajů z úhrady.
 • WinFAS umožňuje pořizovat doklady předpisu/zálohy
  • V aplikaci *1001 Závazky
  • Přímo z dokladu úhrady (bankovního výpisu, pokladna) tlačítkem Doklad
 • Na zálohové faktuře se NEzapisuje žádné DPH!

2) Úhrada zálohové faktury

 • Provádí se běžným napárováním úhrady na předpis (zálohu).
 • Pokud předpis zálohy nemáte zapsaný, vraťte se k bodu 1
 • Zde není žádný rozdíl oproti úhradám jiných dokladů.

3) Zápis daňového dokladu z platby

 • V některých případech zákon nevyžaduje zápis daňového dokladu z platby = tento krok je možné přeskočit.
 • Doklady se vytvářejí v aplikaci *1008 Daňový doklad ze zaplacení
 • Při párování se zde vybírá doklad úhrady
 • Po potvrzení částky (entrem) v dolní části okna se otevře tabulka DPH
 • Po uložení tabulky DPH se automaticky otevírá zaúčtování dokladu
  • Účtuje se pouze DPH, předkontace by se měla automaticky doplnit (příklad.:   343 / 379)
  • Uložte
  • Pokud se zúčtování samo neotevře, doúčtujte ručně vaplikaci *1011 knihu DVPL

4) Finální faktura s odečtem zálohy a daňového dokladu z platby

 • Zapisuje se v aplikaci *1001 Závazky do běžné knihy závazků
 • Vhorní části okna doplňte částku PO odečtu zálohy (při přeplatku zálohou je částka záporná)
 • Ve spodní části okna doplňte částku celkovou BEZ odečtených záloh a potvrďte entrem
 • V tabulce DPH zapište DPH z celkové částky BEZ odečtu daňového dokladu z platby
 • Okno DPH uložte
 • Nyní by se mělo automaticky otevřít okno odečtu záloh (lze vyvolat i tlačítkem Zálohy)
 • Vyberte si zálohu, kterou chcete použít
 • Záloha nabídne částku maximálně do výše vyúčtovací faktury
  • Pokud je faktura zálohou přeplacená, musíte ručně částku přepsat
  • Pokud chcete ze zálohy použít jenom část, musíte částku ručně přepsat
  • Je možné použít pouze částku do výše zaplacené zálohy
 • Částku zálohy potvrďte entrem, potom se otevře okno DPH
 • Pokud je na zálohu vytvořen pouze jeden daňový doklad z platby pak se automaticky načte
 • Pokud je na zálohu vytvořeno více daňových dokladů z platby poté je nutné v řádku daně vyberat klávesou F7 daňový doklad z platby, který chcte z finální faktury odečíst

 • Tabulku DPH uložte
 • Pokud je faktura hrazena více zálohami, použijte v okně záloh tlačítkem Přidej pro použití další zálohy
 • Tlačítkem OK uložte okno použití záloh
 • Celou finální fakturu uložte tlačítkem OK

 

Příklad s využitím odečtu DPH

Zálohová faktura na 105 000,- (vše 5% zdola)
Nárokovali jste si odečet DPH 5 000,- Kč (zapsali jste doklad o zaplacení)
Z finální faktury na částku 157 500,- (= 150 000 + 7 500 daň) jste odečetli zálohu -105 000,- Kč
Při účtování finální faktury musíte provést přípočet odpočtu daně
Při účtování Finální faktury se účtuje zvlášť poddoklad 1 a zvlášť odečet zálohy Z1 (viz. bod 4)
Zbývá zaplatit 52 500,- (= 157 500 - 105 000)

Účtování:

1) Předpis zálohové faktury

neúčtuje se  


2) Úhrada zálohové faktury

 314 / 221       105 000,-

3)  Zápis došlého DPP (§28/8)

neúčtuje se  100 000,-
 343 / 379 5 000,-

4) Finální faktura

Poddoklad 1    
 131 / 321 150 000,-  (účtování základu z finální faktury)
 343 / 321 7 500,-  (účtování daně finální faktury)
Použití zálohy Z1    
 321 / 314 105 000,-  (účtování odečtu zálohy)
 343 / 379 - 5 000,-  (účtování přípočtu odečtu daně)

 

 

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    25.03.2009    | Článek:    838    |     www.WinFAS.cz