Článek: 781 | Naposledy změněno: 24.04.2020

Archivace firmy (firemní databáze)

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Instalace, aktualizace, databáze, licence |


 

Archivace přímo z Centrálního manažeru (pro uživatele)

 • Archivovat je možné i když ostatní pracují ve WinFASu
 • Archivuje se vždy aktuálně vybraná firma.
 • Postup:
  • Přejděte do okna Centrálního manažeru (úvodní okno WinFASu).
  • V levém horním rohu vyberte firmu, kterou chcete archivovat.
  • V levém horním rohu klepněte na menu Aplikace a vyberte Archivace firmy.
  • Budete dotázáni, kam uložit soubor s archivem.
  • Po vybrání adresáře klepněte na tlačítko Uložit.
  • Proběhne vytvoření archivu.
  • HOTOVO.

 

Offline hromadná archivace (pro správce sítě)

 • Archivovat je možné všechny firmy najednou i každou zvlášť
 • Provádí se přímo na serveru.
 • Může provádět pouze správce sítě.
 • V průběhu aktualizace NESMÍ nikdo pracovat ve WinFASu.
  (pokud bude někdo připojený, bude bez varování odpojen a přijde o rozpracované doklady)
 • Postup je možné zautomatizovat přes Plánovač úloh ve Windows.
 • Postup teorie:
  • Zastavte službu "WinFAS server: winfassql"
  • Proveďte zálohování databází z adresáře SQL
   (cesta většinou :C:\Program Files\OK\Winfas\sql")
  • Nastartujte službu "WinFAS server: winfassql"
 • Postup příklad:
  • net stop ASANYs_winfassql
  • proveďte zkopírování adresáře sql (cesta viz. výše)
  • net start ASANYs:winfassql

 

Online hromadná archivace (pro správce sítě)

 • Lze provádět z jakéhokoliv počítače.
 • Postup je možné zautomatizovat přes Plánovač úloh ve Windows.
 • Provádí se z příkazového řádku.
 • Příklad zde.

 

Archivace systémové databáze

 • Není třeba ji archivovat tak často, jako firemní databáze.
 • Archivujte především při provádění změn v databázi (viz. níže).
 • Systémová databáze obsahuje např.:
  • Seznam zpracovávaných firemních databází.
  • Konkrétní nastavení přístupových práv.
  • Nastavení elektronického bankovnictví.

Ruční archivace

 • Spusťte aplikaci *9800 SPráva firem.
 • Klepněte na černou šipku vedle tlačítka Archiv.
 • Z nabídky vyberte Systémová databáze.
 • Po vybrání adresáře klepněte na tlačítko Uložit.
 • Proběhne vytvoření archivu.
 • HOTOVO.

 

Offline archivace (pro správce sítě)

 •  Postup je stejný jako offline archivace firemních databází popsaná výše.
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    24.04.2020    | Článek:    781    |     www.WinFAS.cz