Článek: 587 | Naposledy změněno: 23.01.2009

Uznání pohledávek, upomínky

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul


Návod popisuje jak vytvořit a vytisknout upomínky/uznání pohledávek do obálek. Postup jak upomínky odeslat přímo emailem bez nutnosti tisku najdete v návodu +2972 .

 

1. Úprava šablony IQ saldokonto

 • Spusťte si číselník *8093 Volné texty a zapište do něj volný text, který se na upomínce má zobrazovat.
 • Uložte a číselník opusťte.
 • Nyní si otevřete sestavu IQ saldokonto si vyberte šablonu PoU - Upomínky nebo PoP - Uznání pohledávek. (Pokud ani jednu z uvedených šablon nemáte, proveďte jejich import dle návodu ve žlutém rámečku).

  Import chybějících šablon
  • Provádí se v sestavě IQ saldokonto!
  • Postup importu šablony přímo z  internetu
  • Při importu budete dotázáni, kterou šablonu nahrát. Vyberte skupinu šablon Uznání pohledávek, upomínky - šablona IQ sestavy a potvrďte OK. Nyní se objeví šablony zařazené v této skupině - PoU a PoP. Obě zaškrtněte a pokračujte OK.


 • Po vybrání šablony se otevře okno se zelenými a modrými údaji. Nyní klepněte pravou myší na ikonu propisky vedle názvu šablony (v horní části okna). Z nabídky vyberte možnost Uprav a v opravách šablony se přepněte na záložku IQ speciality.
 • Sjeďte kurzorem níže až najdete údaj "Text na konci sestavy". Pomocí modré obálky jej rozbalte a buď vyberte některý z přednastavených textů z číselníku, nebo tlačítkem Nová pořiďte nový.
 • Šablonu uložte tlačítkem OK.

 • Takto vybraný text se pak bude vždy tisknout na konci sestavy.

2. Zobrazení sestavy

 • Pokud jste v předchozím kroku upravovali text na šabloně, opusťte celou IQ sestavu a znovu ji otevřete.
 • Tlačítkem Sestava vyvolejte tiskovou sestavu.
 • Pokud Vám přednastavená sestava / šablona nevyhovuje, můžete jí upravit běžným způsobem. Mějte ale na paměti, že výsledná sestava musí být orientována na výšku (= omezený počet sloupců vedle sebe).


3. Vytvoření upomínky

 • Zkontrolujte si data na sestavě.
 • Pokud je vše v pořádku, stiskněte tlačítko "fax" v horní liště 


 • Objeví se dotaz - Chcete editovat kontakty pro rozeslané doklady?
  • Pokud odpovíte Ne, pokračuje dál vytváření upomínky.
  • Pokud odpovíte Ano, nabídnou se postupně kontaktní osoby pro jednotlivé firmy. Tyto údaje je možné změnit. Po dokončení všech úprav pokračuje dál vytvoření upomínky.


 • Program si zjistí všechny klienty v sestavě a udělá si jejich seznam. Podle tohoto seznamu pak sestavu tiskne vždy po jednom klientovi, přičemž na začátek sestavy vloží adresu tak, aby se sestava dala dát do okénkové obálky.


 

 

4. Tisk / odeslání

 • V kontaktech můžete mít u některých klientů poznačené mailové adresy. Proto se Vám objeví nejdříve dialog, který se Vás zeptá, zda nechcete sestavy pro tyto klienty poslat mailem a ušetřit tak peníze a čas.
 • Vyberte zda chcete co chcete provést a potvrďte tlačítkem OK
  Pokud nabídku opustíte tlačítkem Storno, zpracování skončí.
  • Přímo vytisknout
  • Přímo odeslat e-mailem.

 

 • Následně se vždy zobrazí dotaz, zda vyřadit zpracované klienty. Pokud některého z nich chcete vyřadit, zrušte u něj zaškrtávátko ve sloupečku Výběr. Pokračujte tlačítkem OK.


      Po potvrzení klientů se bez dalších dotazů začnou sestavy tisknout.
    

 • Následuje dotaz Vyřadit právě zpracované klienty... (viz obrázek níže).
 • Doporučujeme dát vždy ANO - možnost NE má smysl jen, kdyby se něco nepovedlo nebo tehdy, kdybyste chtěli u klientů, kteří mají mail požít jak elektronickou, tak běžnou poštu zároveň.
 • Jde o vyřazení pouze z TOHO zpracování. Po opuštění IQ sestavy a jím opětovném otevření se samozřejmě bude klient nabízet i nadále.

 

5. Dokončení

 • Až budou z pracovního seznamu vyřazeni všichni klienti, objeví se tzv. "CRM protokol" (viz obrázek), kde je poznačeno komu a jak byla daná sestava poslána. Jsou zde navíc telefonní čísla pro případ, kdybyste chtěli například na upomínky upozornit ještě telefonicky.
 • Sestava je pouze informativní, nemusíte ji tisknout. Pomůže Vám při kontrole návratných dopisů, telefonickém vymáhání pohledávek atd.
 • HOTOVO
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    23.01.2009    | Článek:    587    |     www.WinFAS.cz