Článek: 585 | Naposledy změněno: 02.05.2008

Skonto - nastavení

1) Nastavení knihy Skonto

 • Spusťte číselník *8077 Účetní knihy
 • V levém horním rohu zvolte v rozbalovátku Kniha rozdílů
 • Stiskněte tlačítko Přidej
 • Vytvořte knihu a pojmenujte ji SKTO – Kniha skonta

2) Nastavení šablony pořízení předpisu

*210 Obchodník

 • nastavit šablonu pořízení Hlavičky faktury
 • na záložce Speciality nastavte údaj Otevřít zadání skonta

*1002 Pohledávky nebo *1001 Závazky

 • šablonu není potřeba nastavovat

3) Nastavení číselné řady skonta

Spusťte aplikaci *9001 Nastavení číselných řad

 • Přepněte se do skupiny ROZ – Rozdíly
 • Přidejte novou řadu SKTO – Skonto
 • Řadu nastavte podle svých potřeb – např.:
  • Minimum 0 a Maximum 9999
  • Maska @rok@+’-skonto-’+@citac@

4) Nastavení šablony dodatečného zápisu skonta

Šablona skonta se nastavuje do aplikace *1006 Rozdíly úhrad

 • Založte šablonu pořízení
  • můžete okopírovat stávající šablonu rozdílů úhrad a jenom jím přejmenovat na Skto a vybrat knihu a řadu Skonta
 • Podle potřeby založte aplikační šablonu SKTO a nastavte ji tak, aby nabízela pouze šablonu pořízení skonta (záložka Pořízení, vybrat pořízení Doklad a nastavit ve spodní části okna šablonu Skto)

5) Nastavení šablon pro knihy úhrad

*1003 Pokladna nebo *1004 Zpracování výpisů

 • Tento postup je shodný pro nastavení *1003 Pokladny i *1004 Banky
 • Část 1:
 • Tuto část stačí provést 1x, nastavení je totiž společné pro pokladnu i banku = pokud nastavím v pokladně, bude se nabízet to samé i v bance
 • V okně aplikace klepněte pravou myší na ikonu nastavení šablon pořízení skonta a z nabídky vyberte Šablona (na obrázku krok 1)

 • Otevře se okno Správa šablon, kde tlačítkem Nová vytvořte novou šablonu
 • Do šablony doplňte v záložce Hodnoty knihu SKTO – Skonto a v záložce Číselné řady číselnou řadu Skonta. Další nastavení šablony můžete provést dle vlastních potřeb. Šablonu uložte a opusťte správu šablon.
 • Část 2:
 • Tuto část provádíte zvlášť v bance a v pokladně
 • V okně aplikace vyberte šablonu pro Zpracování bankovních výpisů/Pokladny
 • Klepněte pravou myší na ikonu
  a z nabídky vyberte Upravit
 • V aplikační šabloně přepněte na záložku Pořízení
 • V záložce Pořízení vyberte v horní části okna pořízení Skonto (je třeba listovat, položka se nachází přibližně v polovině seznamu)
 • Ve spodní části okna vyberte šablonu Skonta

 

Skonto - pořízení předpisu

1) Skonto v Závazcích *1001

 • Zapište závazek běžným způsobem (na plnou částku)
 • Až dokončíte zápis závazku, klepněte na černou šipku vedle tlačítka

 • Z menu vyberte Skonta
 • Rozepište parametry s konta, pro přidání dalšího řádku použijte
 • tlačítko Přidej


 • Tlačítkem OK uložte skonto
 • Uložte celý závazek OK

2) Skonto v Pohledávkách *1002

 • postup je shodný jako u závazků

3) Skonto v Obchodníkovi *210

 • Zapište fakturu v Obchodníkovi běžným způsobem (na plnou částku)
 • Fakturu uložte tlačítkem OK
 • Pokud máte správně nastavenou šablonu. Otevře se buď dialog zda chcete otevřít Skonto, nebo se přímo otevře okno Skonta
 • Rozepište parametry skonta, pro přidání dalšího řádku použijte tlačítko Přidej


 • Tlačítkem OK uložte skonto

 

Skonto - pořízení úhrady na doklad se skontem

1) Nastavení předvýběrů a příkazů k úhradě

 • Není potřeba, program se o vše postará automaticky v předvýběrech
 • V předvýběrech bude zobrazena částka se skontem modrou barvou
 • Částka k úhradě bude automaticky ponížena o částku skonta
 • V příkazu už nejste dále nijak informováni, že se jedná o skonto


2) Skonto ve *1004 Zpracování bankovních výpisů a v *1003 Pokladně

 • Zapište úhradu běžným způsobem
 • Předpis napárujte na úhradu (částka předpisu bude celková částka předpisu, částka úhrady bude skutečná částka úhrady)
 • Po potvrzení částky entrem se automaticky otevře okno skonta (pokud je na předpisu skonto uvedeno a jsou splněny podmínky pro uplatnění skonta)
 • V okně pořízení skonta stačí potvrdit zápis skonta do knihy SKTO s přednastavenou číselnou řadou (viz. začátek tohoto dokumentu – nastavení skonta)
 • Skonto uložte, uložte celý bankovní výpis
 • Zaúčtujte doklady v knize Skonta přes aplikaci *1011 Zúčtování dokladů
 • Pokud nemáte pro účtování skonta nastavenou žádnou šablonu zúčtování, můžete využít šablonu Zúčtování obecné a v ní vybrat knihu SKTO

 • Tip! Pokud z nějakého důvodu nechcete, aby banka automaticky nabízela úhradu skontem, můžete tuto funkčnost deaktivovat. nastavení provedete v šabloně pořízení banky *1004 na záložce Ostatní. Zde zatrhněte "Vypnout práci se skontem". Toto nastavení se provádí pro každou šablonu banky zvlášť.

 

Jak řešit případ když...

Následující postupy jsou stejné pro závazky i pohledávky

1) Při úhradě nebylo započítáno skonto (uhrazena plná částka)

 • Přeplacené peníze skonta byly vráceny dodatečně
 • Přeplatek pouze proúčtujte v knize úhrad (nepáruje se na předpis)


2) Při úhradě bylo neoprávněně odečteno skonto nebo jeho část, peníze je potřeba vrátit

 • Postup:
  • Opravit zápis skonta u předpisu
  • Opravit doklad skonta (smazat pokud nebude skonto vůbec)
  • Napárovat/provést chybějící úhradu
 • Oprava zápisu skonta u předpisu
  • Opravuje se pouze pokud bylo špatně zapsáno
  • Běžným způsobem otevřete doklad předpisu pro opravy
  • Pod tlačítkem Parametry/Skonto údaje o skontu a uložte
 • Oprava dokladu skonta v knize Skonta (SKTO)
  • Spusťte aplikaci *1006 Rozdíly úhrad
  • Přes tlačítko Uprav otevřete doklad skonta z knihy Skonta (SKTO)
  • Opravte částku a uložte
 • Uhraďte zbývající peníze běžným způsobem

 

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    02.05.2008    | Článek:    585    |     www.WinFAS.cz