Článek: 372 | Naposledy změněno: 06.11.2007

Pevné sestavy

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Základy ovládání | Práce se sestavami | Okno tiskové sestavy


 

Jde o předpřipravené sestavy, u kterých má uživatel minimální možnosti ovlivnit jejich vzhled. Jedná se především o formulářové sestavy jako jsou faktura, pokladní doklad, projdejka, mzdový list a další. Při spouštění sestavy uživatel zvolí filtrovací podmínky (např. jaké doklady nebo za jaké období se na sestavě mají zobrazit) a zobrazí sestavu pro tisk.

Ruční spuštění sestavy

 • V Centrální mnažeru vyberte libovolnou pevnou sestavu a spusťte ji.
 • Otevře se okno parametrů sestavy (níže je stručný popis, podrobný popis je v návodu +1164).
 • Nastavte filtry, podle kterých sestava zobrazí příslušené doklady nebo položky (1) a stiskněte tlačítko Hromadný výběr (2), pokud je k dispozici.
 • Tip: Pomocí tlačítka Hromadný vyběr můžete snadno vybrat doklady, aniž by jste je museli vypisovat ručně. Pro zatrhávání můžete využít myš nebo klávesu mezerník. Pro hromadné zatržení můžete označit více řádků najednou myší a klávesou SHIFT nebo CTRL a stiskem tlačítka vpravo - návod +2463
 • Některé sestavy umožňují vybrat formuláře vzhledu (3). Tím ovlivníte, jaké údaje se na sestavě zobrazují, případně v jakém pořadí. Tyto formuláře jsou přednastavené a uživatel je může pouze vybírat, ale nemůže jejich nastavení měnit. Nevyberete-li žádný formulář, sestava se zobrazí ve výchozí podobě.
 • Stiskem tlačítka Sestava otevřete okno tiskové sestavy.
 • Sestavu můžete dále prohlížet, exportovat nebo tisknout - návod +2341.

Automatické spuštění při ukládání dokladu

 • Spouštění sestavy je možné uložit také do šablony pořízení dokladu.
 • Nastavuje se v šabloně na záložce Sestavy.
 • Taková sestava se pak zobrazí po uložení dokladu.

Šablony pro okno parametrů sestavy

 • Narozdíl od IQ sestav není použití / nastavení šablony nutné pro využívání pevných sestav.
 • Ve výchozím nastavení tedy pevné sestavy fungují v režimu "bez šablony". V takovém režimu není možné žádné nastavení sestavy uložit a při každém spuštění se musí výběr parametrů provádět znovu.
 • Pokud si novou šablonu založíte, stane se pro dané okno výchozím nastavením a při spuštěnbí okna se automaticky vybere. Cokoliv do šablony nastavíte bude použito jako býchozí hodnota pro okno.
 • Pokud založíte pro okno šablon více, budete při spuštění okna vždy dotázáni na výběr šablony. Bez výběru šablony nebude možné okno používat. Tlačítko Výběr šablony aktuální šablonu zavře a zobrazí možnost výběru jiné šablony.
 • Obecná práce se šablonami je popsána na rozcestníku +2043.

Provázání s aplikací Manager tisku

 • Pokud využíváte aplikaci *9932 Manager tisku, zavoláte ji stiskem tlačítka Aut. formulář.
 • Tato možnost je k dispozci pouze na vybraných sestavách (např. vystavená faktura)
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    06.11.2007    | Článek:    372    |     www.WinFAS.cz