Článek: 3418 | Naposledy změněno: 15.12.2023

Změna DPH od 1.1.2024 ve finančním modulu

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Finanční modul | DPH 

Od 1. ledna 2024 dochází ke změně sazeb DPH pro první a druhou sníženou sazbu z 15 % a 10 % na 12 %. Ke změně v číselníku zákonných parametrů dochází z naší strany prostřednictvím distribuce verze 3.2.17.124 ze dne 15.12.2023. Není tedy nutné sazby ručně upravovat.

Při zápisu dokladu se budou správné sazby nabízet automaticky v závislosti na zadaném datu zdanitelného plnění. 

Fakturační položky

Na fakturačních položkách, u kterých došlo k přeřazení do jiné sazby DPH (např. ze snížené do základní), je nutné ručně změnit kód DPH (aplikace *2201 Fakturační položky). Pokud položka zůstává i po novele ve stejné sazbě, nemusíte nic upravovat.


Změny DPH od 1.1.2024 v zásobách naleznete v návodu +3416.

Zápis zálohy

Pokud zapisujete zálohy včetně vyplněné tabulky DPH je nutné, vzhledem k chybějícímu datu zdanitelného plnění, v okně Zápis evidence DPH doplnit datum platnosti sazby.  

Použití záloh včetně daň. dokladu z platby na vyúčtovací faktuře

 

Dle datumu DUZP se na vyúčtovací faktuře v tabulce DPH doplní platná sazba daně. Potřebujete-li ovlivnit sazbu DPH, doplňte datum platnosti sazby (podrobněji níže).

V případě, že budete mít v systému zapsanou zálohu s úhradou a daňovým dokladem z platby do konce roku 2023 za platnosti sazeb 10 % a 15 % (viz obrázek níže) a následně zapíšete vyúčtovací faktury se sazbou 12 %, při napárování daňového dokladu dojde automaticky k tvorbě věty korekce (viz obrázek níže). Tato věta korekce se bude následně účtovat podobně, jako korekce u dokladů v cizí měně, tzn. na protiúčet vyúčtovací faktury vs. účet DPH vyúčtovací faktury. Vzhledem k zachování strany zaúčtování nákladových a výnosových účtů může dojít k účtování korekce s opačným znaménkem.

Na obrázku níže je uveden příklad výpočtu korekce u vyúčovací faktury. Celková částka faktury činí 1500,-. Na zálohu (1000,-) se váže daň. doklad z platby. Doplatek faktury činí 500,-.

Tabulka DPH


Odečet daňového dokladu z platby s vytvořenou korekcí DPH


 

Datum platnosti sazby 

 

Závazky *1001, Pokladna *1003, Pohledávky *1002

Platnost sazby naleznete v tabulce DPH (viz obrázek u záloh)

Obchodník *210

Sazbu DPH můžete ovlivnit přímo na konkrétní položce (obrázek 1) nebo na hlavičce dokladu - záložka Účto (obrázek 2) 

obrázek 1


obrázek 2


Autor:    Dis. KALASOVÁ Barbora    | Posl.změna:    15.12.2023    | Článek:    3418    |     www.WinFAS.cz