Článek: 3392 | Naposledy změněno: 07.09.2023

"Smazání" použitých stájí a druhů zvířat

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence zvířat


Pokud na některé stáji nebo na druhu zvířat byly pořízeny pohyby zvířat, není je pak již možné smazat. Pro "vymazání" z evidence je potřeba je zrušit. Rušení je možné provádět pouze pokud na dané stáji, druhu nebo "kombinaci" nejsou v daném roce pořízené žádné pohyby zvířat a není na dané stáji žádný stav (ks, kg i Kč musí být 0).

Po zrušení zůstane položka v číselníku, pro případné zaktivnění. Zmizí, ale ze všech KUKů, takže se přestane nabízet do výběrů a sestav.

Zrušení stáje zvířete:


 

Zrušení druhu zvířete:


 

Zrušení kombinace stáje a druhu zvířat:


 

Autor:    TOPINKA Pavel    | Posl.změna:    07.09.2023    | Článek:    3392    |     www.WinFAS.cz