Článek: 3306 | Naposledy změněno: 21.03.2023

Externí workflow

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Procesní řízení 


Pokud ke schvalování dokladů ve firmě využíváte jiného programu, lze se na tento program napojit a zjistit externí stav dokladu (zapsáno, ve schvalování, schváleno, atd.). Tzn. při načtení (importu) dokladu si WinFAS stáhne údaje o aktuálním stavu a tento stav zobrazí. 
Pokud byste rádi propojili Váš externí schvalovací systém s WinFAS je třeba mít aktivní modul Procesní řízení (Workflow), kde jsou nastavené čísleníky a schémata, která s externím programem komunikují. 

Číselníky pro externí schvalování


*6411 - Druhy externích WFL
Číselník pro nastavení druhu externího workflow a cest (URL), přes které si program stahuje aktuální data/informace o externím stavu dokladu. 


V nastavení můžete také nastavit, ve kterém momentu chcete data agendy aktualizovat: 

 • aktualizace PŘED regresh - před provedením refreshe workflow daného dokladu (např. při pořízení dat, při opravách) proběhne vždy aktualizace údajů o stavu z externího systému (EXT > WFL)
 • aktualizace PŘI přefresh - při refresh (např. ruční spuštění) provede program i aktualizaci dat agendy dle externího systému


*6401 - Definice workflow procesů
V této aplikaci definujete workflow procesy (viz. návod +3190). Pokud je daný proces napojený na externí workflow je nutné v nastavení uvést, o který druh z číselníku *6411 - Druhy externích WFL se jedná. Pouze podle napojení na druh externího WFL program zjistí, že se nejedná o klasické interní workflow. 


Jak poznáte, že je doklad schválen externě? 

Veškeré informace o externím workflow, vč. infomrací o poslední aktualizaci, zjistíte:

 • v apl. *6499 - Přehled aktivních procesů (instancí)
  • ze seznamu vlevo najděte zdrojový doklad
  • překlikněte na záložku Detail ext. WFL


 • v prohlížecí aplikaci dané agendy 
  • u každého dokladu v prohlížecí aplikaci modulu (napr. *1018 - Prohlížení knih) je ikona lupy (či "íčko" ve fin. modulu), přes kterou se lze dostat do okna Detail workflow dokladu
  • prokliknutím na zálořku Detail ext. WFL. se dostanete k aktuálním informacím


 

Autor:    Ing. BRATRÁNKOVÁ Alena    | Posl.změna:    21.03.2023    | Článek:    3306    |     www.WinFAS.cz