Článek: 3218 | Naposledy změněno: 06.10.2022

Kopírování workflow procesů

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Procesní řízení 


Pořizování nových WFL procesů v aplikaci *6401 - Definice workflow procesů si můžete ulehčit tím, že zkopírujete již vytvořená schémata. Při kopírování se přenesou všechna nastavení na původním procesu, vč. nastavení zámků a výjimek. WFL procesy můžete nejen kopírovat, ale take exportovat do jiné firemní databáze.


1. KOPÍROVÁNÍ WORKFLOW PROCESU

Pomocí tlačítka Kopíruj můžete kopírovat procesy v rámci jedné databáze. 

 • Spusťte aplikaci *6401 - Definice workflow procesů
 • Ze seznamu vlevo vyberte schval. proces, který chcete kopírovat
 • Stiskněte tlačítko Kopíruj
 • Postupně se otevřou dvě okna:
  • Úprava workflow procesu, stavů a zámků
  • Přechody a aktivity pro proces xy
 • Kopírované údaje potvrďte tlačítkem OK, změňte, případně doplňte
 • Pozn.: V prvním okně je nutné změnit Kód procesu a název!

2. EXPORT/IMPORT WORKFLOW PROCESU

Pomocí exportu/importu můžete kopírovat procesy mezi databázemi. Nejprve je potřeba vyexportovat soubor a uložit ho v PC, poté z uložiště importovat do Vámi zvolené firmy. 

Pozn.: Exportujete/Importujete workflow proces se všemi jeho náležitostmi a nastaveními, tzn. i včetně delegování podpisových práv na konkrétní osoby nebo interní role. Pokud není daná osoba nebo interní role založená i v cílové firmě, program původní údaj vymaže a pole nechá prázdné k ručnímu doplnění. 

Postup: 

EXPORT

 • Spusťte aplikaci *6401 - Definice workflow procesů
 • Ze seznamu vlevo vyberte WFL proces, který chcete kopírovat
 • Stiskněte tlačítko Export
 • Otevře se okno pro výběr schémat pro export - vybrat může x-procesů
 • Výběr procesů potvrďte tlač. OK
 • Vyberte cílové uložiště a proces/y exportujte

IMPORT

 • Najděte firmu, do které chcete schéma importovat
 • Otevřete v této DB apl. *6401 - Definice workflow procesů
 • Stiskněte tlačítko Import
 • Vyberte proces/y v uložišti na Vašem PC
 • Postupně se otevřou dvě okna:
  • Úprava workflow schématu, stavů a zámků
  • Přechody a aktivity pro proces xy
 • Importovaná data potvrďte tlačítkem OK, změňte, případně doplňte

 

Autor:    Ing. BRATRÁNKOVÁ Alena    | Posl.změna:    06.10.2022    | Článek:    3218    |     www.WinFAS.cz