Článek: 3197 | Naposledy změněno: 30.08.2022

Zásoby - Tvorba účtů (*8014) - postup pořízení

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení zásob - rozcestník Účtování zásob


Číselník *8014 Tvorba účtů definuje zaúčtování jednotlivých pohybů položek ve vybrané účetní skupině. 


Postup pořízení

Nejsnazší postup, jak nastavit účtování pro novou účetní skupinu, je kopírování (včetně založení US samotné).

Vytvoření nové US pomocí kopírování

 • spusťte *8014 Tvorba účtů
 • zvolte oblast: Zásoby
 • vyberte obdobný typ účetní skupiny (např. pokud tvoříte materiálovou, vyberte existující skupinu pro materiál)
 • tlačítko: Kopíruj skupinu


 • v okně "Účetní skupina - kopie včetně tvorby účtů" zvolte, zda pořizujete novou US i tvorbu účtů nebo pouze novou tvorbu účtů do stávající US
  • existující - vyberte US z KUKu
  • novou - zadejte do pole: Skupina (kód a název)
 • tlačítko: OK


Nastavení účtování pro novou US

 • v levé části okna vyberte nově založenou účetní skupinu (v *8014 Tvorba účtů)
 • v pravé části okna zvolte pohyb, u kterého chcete změnit účtování
 • tlačítko: Uprav


 • v okně "Tvorba účtů" zvolte v poli pro AÚ maska příslušnou část účtu
 • potvrďte OK


 • obdobným způsobem upravte účtování pro všechny druhy pohybu, u nichž se pro novou skupinu neshodují s účtováním kopírované skupiny

Zobrazení tvorby účtů

 • účtování jednotlivých pohybů je možné jednoduše zobrazit pomocí IQ Tvorba účtů
 • z internetu si importujte šablonu: zas• (zásoby účtování)
  • obsahuje základní zobrazení nastavené tvorby účtů pro jednotlivé US a pohyby


Zpět na rozcestník "Účtování zásob"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    30.08.2022    | Článek:    3197    |     www.WinFAS.cz