Článek: 3195 | Naposledy změněno: 24.08.2022

Zásoby - Účtování pohybů - nastavení

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení zásob - rozcestník | Účtování zásob


 

Zásady tvorby účtů zásob

 • každá položka zásob musí mít nastavenou účetní skupinu (US)
 • v každé účetní skupině je třeba nastavit účtování pro jednotlivé druhy pohybů 
 • jednomu pohybu je možné nastavit více druhů účtování (všeobecné, 1. jiné až 9.jiné účtování)
 • účtovat je možné ve třech specifikacích (dle kont, tržeb nebo vnitro)
  • při účtování dle kont se automaticky proti účtu pohybu dosazuje účet fyzického stavu
 • při pořízení dokladu je možné nastavit kontrolu na chybějící účtovaní pro daný pohyb a US
 • v účtování lze nastavit analytiky dle skladů nebo položek (pomocí tzv. zástupných znaků)
 • zaúčtování se provede spuštěním spojováku ze zásob (podle pravidel nastavení)

Podmínka pro účtování zásob: nastavení číselníků:

 • Účetní skupiny (*8015)
 • US na položce ZVS (*8718)
 • Tvorba účtů (*8014)

Účetní skupiny *8015

 • číselník *8015 Účetní skupiny
 • vyberte oblast účtování: Zásoby


 • skupiny je třeba mít založené před jejich přiřazením k položkám
 • nastavení proveďte následovně:


 • v případě, že účetní skupina bude zastaralá (účtovalo se historicky, ale již nechcete používat), zruště status "specifikace -aktivní" - nebude se nabízet k výběru v *8014 Tvorba účtů

Doporučení:

 • označení účetních skupin je libovolné (na rozhodnutí uživatele),
 • ALE! doporučujeme pro snazší orientaci držet číslování podle účtů v *8010 Účtové osnově

 

Nastavení US na položce ZVS

 • v číselníku *8718 Položky ZVS je povinné pro každou položku vyplnit příslušnou účetní skupinu
 • podle této US pak bude účtováno o pohybech položky tak, jak je účtování pro danou US nastavené v *8014 Tvorbě účtů
 • skupinu vyplníte na kartě položky - pomocí KUKu vyberete ze seznamu povolených skupin


 • pokud se v seznamu povolených US nenabízí ta, kterou potřebujete použít, zkontrolujte si v *8015 Číselníku účetních skupin, jestli existuje a je aktivní

Upozornění:

 • pokud potřebujete změnit US na položce, která již byla zaúčtována:
  • zrušte všechny spojováky ze zásob, ve kterých je položka obsažena (je účtováno o jejích pohybech)
  • opravte US na kartě položky v *8718 Položky ZVS
  • spusťte znovu spojováky

 

Tvorba účtů *8014

 • Práce s číselníkem *8014 Tvorba účtů - návod +1678


 • v účetní skupině definujte účtování pro každý používaný pohyb zásob (tj. údaj "hodnota" v číselníku Tvorby účtů)
 • každý druh pohybu může pro danou skupinu účtovat na jiné účty
 • Specifikace - určuje pravidla pro účtování dle nastavení pohybu:
  • Účtování zásob dle kont
   • musí být nastaveno pro každý pohyb na MD nebo DAL
   • jako protistrana bude vždy použit účet z pohybu 09
  • Účtování tržeb ze zásob
   • slouží pro nastavení účtování fakturace
   • podrobně viz příslušný návod
  • Vnitroúčto
   • účtuje o vnitropodnikových přirážkách
   • viz příslušný návod

Účtování zásob dle kont

 • volte účet i stranu účtování (MD/DAL), jako protistrana bude použit účet u hodnoty 09
  • v oblasti Zásoby se pro účtování nastavuje vždy jedna věta s účtováním pro pohyb 09 (fyzický stav)
   • hodnota: 09 (název fyzický stav)
   • účtování: obě
   • účet: stavový (většinou odpovídá vybrané US)
 • Příklad (viz screen výše) nastavení pro nákup materiálu na sklad (pohyb 10 u US 112000)
  • je nastaveno účtování pro fyzický stav a obě strany na účet 112000
  • účtování pohybu 10 se nastaví pro stranu DAL účet 111000 (pořízení materiálu)
  • zaúčtování pohybu tedy bude: 112000 (dle nastavení pro 09)/111000 (dle pohybu)

 

Zpět na rozcestník "Účtování zásob"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    24.08.2022    | Článek:    3195    |     www.WinFAS.cz