Článek: 3171 | Naposledy změněno: 27.06.2022

Aplikace Data Portálu Farmáře *4070

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Agroevidence | Agroevidence - nastavení | Číselníky agroevidence


Aplikace slouží ke stažení a prohlížení dat číselníků Portálu Farmáře. Do aplikace se nahrávají data číselníků plodin, hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. Stažená data je možné využít pro automatické přidávání a aktualizaci vybraných číselníků.


Postup stažení dat z Portálu farmáře

  • 1. Spusťte aplikaci Data portálu farmáře *4070.
  • 2. Klepněte na tlačítko "Stáhnout" (stahování muže trvat několik minut, aplikace stáhne do WinFASu kompletní číselníky plodin, hnojiv a POR).
  • 3. Stiskněte tlačítko "Konec".
Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    27.06.2022    | Článek:    3171    |     www.WinFAS.cz