Článek: 3099 | Naposledy změněno: 25.02.2022

Likvidace prasat ve vlastní spalovně

Související rozcestníky | Evidence zvířat | ÚE | Nejčastější dotazy


 

V případech kdy chovatel provádí likvidaci prasat v menším množství (spíše ve výjimečných případech) může likvidaci do ústřední evidence jednoduše hlásit kódem události 53 (likvidace zvířete u chovatele).

Pokud však chovatel provádí likvidaci soustavně a jeho spalovna má přidělené číslo asanačního podniků je potřeba, aby přemístění do spalovny hlásil kódem události 50 (úhyn) a následně ze spalovny hlásil událost 55 (převzetí v asanačním podniku). Pro možnost správného generování hlášení je potřeba v systému provést několik nastavení.

Likvidace zvířat u chovatele

Pro možnost hlásit úhyny s likvidací u chovatele stačí pouze nastavit pohyb zvířat, povolit jeho použití u kategorií a nastavit správný kód hlášení.

Potřebná nastavení

 • Druhy pohybů zvířat *3303
  • Kód: 700
  • Název: Úhyn (likvidace doma)
  • Typ pohybu: Výdej
  • MJ množství: kg
  • DP majetku: 71 - Úhyn dospělých
   • druh pohybu majetku, který má nastavené správné parametry pro účtování

Pozn.: Kód, Název a DP majetku si můžete nastavit dle vlastních potřeb, hodnoty uvedené výše jsou pouze případy.

 • Povolené druhy pohybů *3306
  • Druh zvířat: Kategorie, u které má být pohyb povolen.
  • Druh pohybu: 700 Úhyn (likvidace doma)
   • případně druh pohybu, který jste si pro evidenci této změny vytvořili
  • Příjem/výdej: Výdej
  • Změna ÚE: 53 - Likvidace uhynulého prasete doma
 • Tvorba účtování *8014
  • V aplikaci je potřeba nastavit tvorbu účtování nového pohybu.

Likvidace zvířat ve vlastní spalovně s přidělením číslem asanačního podniku

Pro možnost správného zaevidovaní a zahlášení asanace zvířat ve vlastní spalovně je potřeba provést několik nastavení. Je potřeba nastavit dva pohyby zvířat (jeden pro přesun zvířat do spalovny a druhý pro likvidaci zvířat v ní,) vytvořit stáj spalovny a doklad s parametry pro možnost hlásit ÚE za spalovnu.

Potřebná nastavení

 • Druh pohybu pro přesun uhynulých zvířat do spalovny
  • Druh pohybů zvířat *3303
   • Kód: 78
   • Název: Úhyn (vlastní spalovna)
   • Typ pohybu: Výdej
   • MJ množství: kg
  • Povolené druhy pohybů *3306 (u každé kategorie kde má být druh pohybu povolen je potřeba, aby byl nastaven dvakrát (Příjem a Výdej))
   • Výdej:
    • Druh zvířat: Kategorie, u které má být pohyb povolen.
    • Druh pohybu: 78 Úhyn (vlastní spalovna)
    • Příjem/výdej: Výdej
    • Změna ÚE: 50 Úhyn prasat (přemístění do ASU)
   • Příjem:
    • Druh zvířat: Kategorie, u které má být pohyb povolen.
    • Druh pohybu: 78 Úhyn (vlastní spalovna)
    • Příjem/výdej: Příjem
    • Změna ÚE: 55 Převzení prasete v asanačním podniku
  • Tvorba účtování *8014
   • U kategorií mladých zvířat (124) doporučujeme pro výdejovou stranu nastavit účtování shodné s úhynem zvířat v kategorii, pro příjmovou stranu je potřeba nastavit neúčtovat.
   • U dospělých zvířat  (026) doporučujeme nastavit pro oblast Zvířata neúčtovat. Do oblasti majetku není potřeba nic nastavovat.
 • Druh pohybu pro likvidaci zvířat ve spalovně
  • Druh pohybů zvířat *3303
   • Kód: 79
   • Název: Likvidace (vlastní spalovna)
   • Typ pohybu: Výdej
   • MJ množství: kg
   • DP majetku: 71 - Úhyn dospělých 
  • Povolené druhy pohybů *3306
   • Druh zvířat: Kategorie, u které má být pohyb povolen.
   • Druh pohybu: 79 Likvidace (vlastní spalovna)
   • Příjem/výdej: Výdej
   • Změna ÚE: (nic)
  • Tvorba účtování *8014
   • Doporučujeme v oblasti Zvířata u všech kategorií, kde bude pohyb povolen nastavit neúčtovat.
   • V oblasti Majetek není potřeba nastavovat (pohyb se bude do majetku předávat jako 71).
 • Stáj spalovny
  • Stáje zvířat *3322
   • Kód: dle vlastního uvážení
   • Název: dle vlastního uvážení
   • Vlastní (podniková) stáj: zaškrtnuto
   • Číslo ÚE: číslo asanace přidělené z ÚE
   • Kód ÚE prasat: alfanumerický kód přidělený z ÚE
   • Při ukládání stáje nastavte "kombinace" s druhy zvířat, které mohou být ve spalovně likvidovány
 • Ústřední evidence
  • Druhy dokladů *3397
   • Druh dokladů: vlastní označení dokladu
   • Název dokladu: vlastní označení dokladů
   • Skupina druhů: 4 Prasata
   • Evidence: Prasata
   • Kód stáje ÚE prasat: alfanumerický kód spalovny přidělený ÚE
   • E-mail ÚE: ueprase@cmsch.cz
   • Četnost posílání: m
   • Sumarizace dat: Denní
   • Typ: Asanační podnik
  • ÚE prasat *3395 (šablona)
   • V šabloně je důležité nastavit správný druh dokladu ÚE
Autor:    Topinka Pavel    | Posl.změna:    25.02.2022    | Článek:    3099    |     www.WinFAS.cz