Článek: 3063 | Naposledy změněno: 03.01.2022

Evidence zvířat  - Cenotvorba

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence zvířat


Z pohledu cenotvorby je možné vést evidenci ve dvou režimech: skupinová evidence a individuální evidence.

Skupinová evidence

U zvířat evidovaných v tomto režimu se cena počítá pro celou skupinu zvířat (pohyb). Jednou výjimkou jsou výdeje zvířat evidovaných v kategoriích základního stáda, těm se cena doplňuje dle jejich pořizovacích cen z majetku.

Mechanismus doplnění cen u různých typů pohybů:

 • Příjem, doúčtování zvířat (např.: nákup)
  • Cenu je potřeba doplnit vždy ručně.
 • Výdej, přeřazení, převod zvířat (např.: prodej, úhyn, přeřazení, převod)
  • Cena se doplňuje podle příslušnosti kategorie k základnímu stádu (majetková kategorie) a způsobu vedení (v kusech, v kg)
   • Kategorie v základním stádu
    • Cena se doplňuje dle pořizovacích cen vybraných zvířat (doplňuje se až po výběru konkrétních čísel zvířat). Pokud při pořízení výdejového pohybu není některé ze zvířat zařazené do majetku, jeho cena se převezme z pohybu, kterým zvíře vstoupilo do aktuální kategorie (nejčastěji z přeřazení nebo nákupu zvířat).
    • Pozn.: Pro opravu cen na dříve pořízených pohybech můžete použít kontrolu integrity. Ta vám umožní provést opravu ceny na všech pohybech, které nejsou zaúčtované (standardně by u těchto kategoriích neměly být zaúčtované žádné výdejové pohyby).
   • Vedení v kusech
    • Cena se automaticky doplňuje podle aktuální průměrné ceny kusu zvířat v kategorii (kombinaci stáje a druhu zvířat). Cena do pořízení se doplní ihned po zadání počtu kusů.
   • Vedení v kg
    • Cena se automaticky doplňuje podle aktuální průměrné ceny kg zvířat v kategorii (kombinaci stáje a druhu zvířat). Cena do pořízení se doplní po zadání počtu kg.
  • Pozor: Pokud je u kategorie (číselník *3302) nastavený vzrůstový přírůstek, povýší se cena pohybu o součin počtu dní od začátku měsíce, počtu zvířat a nastavené ceny vzrůstového přírůstku. Vytvoří se tzv. předběžná uzávěrka krmných dnů.
   • Například při výdeji 2 zvířat, 10.5.2021 s nastaveným vzrůstovým přírůstkem 50Kč se cena pohybu navýší o 1000Kč (2x10x50).
 • Narození zvířat
  • Cena se doplňuje dle způsobu vedení a hodnoty ocenění nastavené v číselníku Kombinace stáj x druh zvířat *3302 (pole: Cena / jednotku(Kč) - Narození).
   • Vedení v kusech
    • Do ceny se automaticky plní součin počtu kusů a hodnoty ocenění nastavené v číselníku.
   • Vedení v kg
    • Do ceny se automaticky doplní součin počtu kg a hodnoty ocenění nastavené v číselníku.
 • Přírůstek zvířat
  • Cena se doplňuje dle počtu zadaných kg v pořízení a hodnoty ocenění přírůstků nastavené v číselníku Kombinace stáj x druh zvířat *3302.

Individuální evidence

Cena je tvořena individuálně u každého zvířete. Při pořízení typů pohybu Příjem, Narození, Přírůstek a Doúčtování se vždy navyšuje cena zvířete, při pořízení typů pohybů Výdej, Převod a Přeřazení se automaticky dosazuje aktuální cena zvířete.

Autor:    Topinka Pavel    | Posl.změna:    03.01.2022    | Článek:    3063    |     www.WinFAS.cz