Článek: 2981 | Naposledy změněno: 01.09.2021

Přesun ovcí a koz na dočasné hospodářství

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | ÚE


Přesuny ovcí a koz na dočasné hospodářství nejsou hlášeny v rámci "Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění", ale v "Hlášení přemístění na dočasné hospodářství". Toto speciální hlášení vyžaduje oproti standardnímu hlášení navíc zadání identifikačních údajů chovatele na jehož dočasné hospodářství bylo zvíře přemístěno. Proto je při pořízení pohybu potřeba zadávat i osobu (klienta), ke kterému je zvíře přesouváno.

Nastavení pohybů pro hlášení přesunů na dočasná hospodářství

  • Určení druhů pohybů, které mají být hlášeny jako přesun se provádí v číselníku Povolené druhy pohybů *3306, nastavením "Změny ÚE" na hodnotu "73 - Odsun na dočasné hospodářství ...". Nastavení "Změny ÚE" je potřeba provést u všech dotčených kategorií (druhů) zvířat.

Pořízení pohybů s přesunem na dočasné hospodářství

  • Při pořízení pohybu je nově potřeba zadávat klienta. Zadaný klient musí mít v evidenci vyplněné číslo občanského průkazu.

Hlášení změn do ÚE

  • Hlášení změn je potřeba provádět funkcemi, které odesílají data pomocí služeb Portálu farmáře (jinak lze tato hlášení odesílat pouze "papírově").
  • Po stisknutí funkce pro hlášení je automaticky prováděno ověření hlášení a pokud je hlášení v pořádku, odešle se.
Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    01.09.2021    | Článek:    2981    |     www.WinFAS.cz