Článek: 2881 | Naposledy změněno: 16.03.2021

Párování Podatelny v závazcích

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Podatelna |


Pokud využíváte modul *9006 Podatelna, můžete použít jednotlivé zápisy k zjednodušenému pořízení dokladů ve finančním modulu. Údaje z Podatelny můžete převzít do aplikací *1001 - Závazky a *1003 - Pokladna. Přebráním dat urychlíte proces pořízení a zároveň k dokladu napojíte přímo i přílohy (pokud jste je připojili na zápis v Podatelně). 
Následující návod ukazuje příklad napojení zápisu z Podatelny v apl. *1001 za předpokladu, že je takový zápis vytvořen, případně schválen (pokud podléhá schvalovacímu procesu). 

Příklad párování zápisu z Podatelny (*9006) v apl. *1001 - Závazky

(Podobně funguje i zápis dokladu v apl. *1003 - Pokladna)

Pozn.: Přebírání údajů z Podatelny je řízeno nastavením parametrů na pořizovací šabloně. 

  • Spusťte apl. *1001 - Závazky
  • V hlavičce dokladu překlikněte na záložku Podatelna/Přílohy
  • Vyberte zápis z podatelny
    • Doplňte ručně do pole "Kód zásilky" nebo vyberte pomocí KUKu na stejném řádku


  • Stiskněte tlačítko Přidej 2 
  • Pokračujte v pořízení dokladu běžným způsobem
    (Do pořízení se přeberou veškeré zapsané údaje z Podatelny s ohledem na nastavení šablony a schvalovací proces, tzn. údaje převzaté ze schváleného zápisu nelze měnit!)
  • Doklad uložte pomocí tlačítka OK

 

Poznámka 
V tento moment je zápis v Podatelně použitý a nelze jej použít znovu. Vazbu na konkrétní doklad vidíte v apl. *9006 - Podatelna ve sloupci "Doklad v modulu".

Pozor! U zápisů se statusem "PK+ - Pokladna příjem" proběhne odeslání do EET až při napojení zápisu z Podatelny do apl. *1003 - Pokladna. Samotný zápis v Podatelně se do EET neodesílá. 

 

Popis nastavení šablony 

Nabízení zápisů z podatelny je ovlivněno parametrickým KUKem. Jeho nastavení najdete v pořízovací šabloně na záložce KUKy - Podatelna. Zde lze nastavit možnost zobrazovat i doklady bez uvedené knihy. 


 

 

Autor:    Ing. BRATRÁNKOVÁ Alena    | Posl.změna:    16.03.2021    | Článek:    2881    |     www.WinFAS.cz