Článek: 2874 | Naposledy změněno: 25.02.2021

Evidence obalů EKO-KOM od roku 2021

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník


 

Vzhledem k měnící se metodice vykazování obalů pro systém EKO-kom, je nutné evidovat více údajů o obalu. Původní systém evidence je zachován viz. návod: +1253.

Evidence obalů od 1. čtvrtletí 2021

Pro potřeby evidence, která splňuje požadavky nového výkazu je vytvořen systém evidence charakteristik obalů, které budou přiřazovány položkám obalů. Pro každý obal tedy stále evidujeme samostatnou položku, které přiřadíme odpovídající charakteristiku.

Díky vytvoření charakteristik obalů odpadá potřeba zadávat veškeré potřebné údaje pro jednotlivé obaly, ale budeme používat opakujicí se charakteristiky.

Číselník charakteristik obalu

Umožňuje spravovat jednotlivé charakteristiky obalů.


Vytvoření nové charakteristiky

Tip: Pro vytváření charakteristik lze nastavit šablony, které mají přednastavené výchozí nastavení údajů. Pro vytváření šablon platí obecná pravidla viz. návod +2043.

Pro vytvoření nové charakteristiky

 • stiskněte tl. Přidej
 • Vyplňte ID charakteristiky a její název
 • Zaškrtněte údaje, které budo definovat obaly spadající pod novou charakteristiku obalu.
  • při zadávání jsou aktivní kontroly, které Vám zabrání v tvorbě nepoužitelné kombinace dle podmínek výkazu Eko-kom.
 • Pokud je jedná o kompozitní obaly, rozsvítí se tl. Přidej 2, kterým přidáme záznami složení obalu
 • Údaj: Excelovský list zobrazuje názvy listu ve výkazu, na kterých se budou obaly s touto charakteristikou evidovat. (Jedná se o kontrolní údaj)
 • Charakteristiku uložíme tl. OK.


Evidence charakteristik obalů na položce ZVS

Evidence položek, které jsou evidovány jako obaly je shodná s původním řešením.

 

Existují dva způsoby jak přiřadit charakteristiku k položce obalu.

 

1. na kartě položky ZVS:

 • V číselníku položek ZVS *8718 vybereme požadovanou položku (obal) a stiskneme tl. Uprav.
 • Na kartě položky stiskneme tl. Obaly.
 • Uvedeme položku (obal), vyplníme povinné údaje a Charak. obalu.
  • Pokud má položka více obalů, můžeme mezi nimi přeskakovat kolečkem nebo šipkami pokud stojíme v poli: Obal (kód položky)
 • Uložíme tl. OK


2. V číselníku obalů *8743

V tomto číselníku vidíme všechny obaly pohromadě a můžeme s nimi pohodlněji pracovat. Pro položku ZVS vidíme také najednou všechny přiřazené obaly a můžeme rychleji přiřazovat charakteristiky.

Případy kdy klient platí za obaly

V případě, že Váš klient má smlouvu se společností Eko-kom a odvádí poplatky za obaly, je potřeba tuto informaci zadat do systému.

V číselníku klientů *3000

 • Vyberte dotyčného klienta a stiskněte tl. Uprav
 • V následujícím okně vyberte adresu klienta a pod tl. Obchodní vyberte možnost Parametry
 • Vyberte záložku: Parametry 2
 • Vyberte možnost ANO pro údaj: Klient si platí obaly (Eko-kom)
 • Uložte tl. OK

Pozn. pokud políčko pro zadání hodnoty parametru adresy klienta není aktivní, stiskněte tl. Přidej.


Získání dat pro výkaz: Eko-kom 2021

 

Pro získání dat slouží IQ sestava: Obaly EKO-KOM 2021


Zaškrtnutím požadovaných údajů vytvoříte sestavu na jejímž základě můžete vyplnit výkaz.

 

Autor:    JUST Jiří    | Posl.změna:    25.02.2021    | Článek:    2874    |     www.WinFAS.cz