Článek: 2874 | Naposledy změněno: 25.02.2021

Evidence obalů EKO-KOM od roku 2021

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník


 

Vzhledem k měnící se metodice vykazování obalů pro systém EKO-kom, je nutné evidovat více údajů o obalu. Původní systém evidence je zachován viz. návod: +1253.

Evidence obalů od 1. čtvrtletí 2021

Pro potřeby evidence, která splňuje požadavky nového výkazu je vytvořen systém evidence charakteristik obalů, které budou přiřazovány položkám obalů. Pro každý obal tedy stále evidujeme samostatnou položku, které přiřadíme odpovídající charakteristiku.

Díky vytvoření charakteristik obalů odpadá potřeba zadávat veškeré potřebné údaje pro jednotlivé obaly, ale budeme používat opakujicí se charakteristiky.

Číselníky a sestavy spojené s Eko-komem, naleznete ve stromu centrálního manažeru:


Číselník charakteristik obalu *8787

Umožňuje spravovat jednotlivé charakteristiky obalů.


Vytvoření nové charakteristiky

Tip: Pro vytváření charakteristik lze nastavit šablony, které mají přednastavené výchozí nastavení údajů. Pro vytváření šablon platí obecná pravidla viz. návod +2043.

Pro vytvoření nové charakteristiky

 • stiskněte tl. Přidej
 • Vyplňte ID charakteristiky a její název
 • Zaškrtněte údaje, které budo definovat obaly spadající pod novou charakteristiku obalu.
  • při zadávání jsou aktivní kontroly, které Vám zabrání v tvorbě nepoužitelné kombinace dle podmínek výkazu Eko-kom.
 • Pokud se jedná o kompozitní obaly, rozsvítí se tl. Přidej 2, kterým přidáme záznami složení obalu
 • Údaj: Excelovský list zobrazuje názvy listu ve výkazu, na kterých se budou obaly s touto charakteristikou evidovat. (Jedná se o kontrolní údaj)
 • Charakteristiku uložíme tl. OK.


Evidence charakteristik obalů na položce ZVS

Evidence položek, které jsou evidovány jako obaly je shodná s původním řešením.

Položka je obal

 • U položky, která je obalem, je třeba v aplikaci *8718_Položky ZVS v záložce obaly Obaly
  přiřadit charakteristiku obalu.
 • Příklad: krabička na zabalení cukroví
 • POZOR - pokud je u položky zatrženo zaškrkávátko Evidovat charakteristiku, je položka považována za obal a musí mít charakteristiku přiřazenu !!!

 

Existují dva způsoby jak přiřadit charakteristiku k položce obalu.

 

1. na kartě položky ZVS:

 • V číselníku položek ZVS *8718 vybereme požadovanou položku (obal) a stiskneme tl. Uprav.
 • Na kartě položky stiskneme tl. Obaly.
 • Uvedeme položku (obal), vyplníme povinné údaje a Charak. obalu.
  • Pokud má položka více obalů, můžeme mezi nimi přeskakovat kolečkem nebo šipkami pokud stojíme v poli: Obal (kód položky)
 • Uložíme tl. OK


2. V číselníku obalů *8743

V tomto číselníku vidíme všechny obaly pohromadě a můžeme s nimi pohodlněji pracovat. Pro položku ZVS vidíme také najednou všechny přiřazené obaly a můžeme rychleji přiřazovat charakteristiky.


V aplikaci lze přepínat dle položek, obalů či charakteristik:


Bližší vysvětlení povinných údajů v aplikaci *8743:

 • Množství obalu - uvedeme kolik spotřebuji obalu na zabalení položky, v našem případě 50 g sáčku(plastu) na 1 ks tkaniček.
  • Např. pokud do jednoho sáčku zabalím 10 ks tkaniček, rozpočítám 1 ks sáčku na 10 ks tkaniček ( 50g : 10ks = 5g). K položce tkaničky, bychom tedy uvedly spotřebovaného obalu 5g.
 • Množství položky - uvedeme množství kolik položky se vejde do obalu např.:
  • Pokud by se do jednoho sáčku balily pouze jedny tkaničky, uvedu množství Od 1ks Do 1 ks.
  • Pokud by se do sáčku balilo vždy 10 ks tkaniček uvedu Od 10 ks Do 10 ks.
  • Pokud by se do sáčku mohlo balit 5 ks až 10 ks tkaniček,  uvedu Od 5 ks Do 10 ks
 •  Platnost - datum platnosti obalu znamená, od-do byl tento obal u položky používán. 

  V případě, že vyměníme obal, do kterého budeme položku balit, ,„starý“ obal u položky ponecháváme. Ukončíme jeho používání k dané položce zapsáním data ukončení do pole Platnost Do.

 

Případy kdy klient platí za obaly

V případě, že Váš klient má smlouvu se společností Eko-kom a odvádí poplatky za obaly, je potřeba tuto informaci zadat do systému.

V číselníku klientů *3000

 • Vyberte dotyčného klienta a stiskněte tl. Uprav
 • V následujícím okně vyberte adresu klienta a pod tl. Obchodní vyberte možnost Parametry
 • Vyberte záložku: Parametry 2
 • Vyberte možnost ANO pro údaj: Klient si platí obaly (Eko-kom)
 • Uložte tl. OK

Pozn. pokud políčko pro zadání hodnoty parametru adresy klienta není aktivní, stiskněte tl. Přidej.


 

Výjimky z Eko-komu

Může se stát, že i když Váš klient odvádí poplatky za obaly a vedete u něj údaj  ANO (Klient si platí obaly Eko-kom), za nějaký obal odvádět poplatky nebude.

V aplikaci *1713 Výjimky z EKO-KOMu přiřadíme ke klientovi obal, za který v našem případě poplatky neodvádí.

 • Vyberte dotyčného klienta a stiskněte tl. Přidej
 • V následujícím okně doplníte položku obalu
 • Vyplňte platnost
 • Vyberte možnost Neplacený pro údaj: EKO-KOM
 • Uložte tl. OK


 

 •  V aplikaci lze měnit pohled zobrazení za položku a za klienta.
 •  Filtrování dat si můžete zobrazit k určitému dni, dle položky, klienta, placeno/neplaceno atd.

 

 • Při hromadném přiřazení výjimky k položkám zvolíme pohled dle Klienta a stiskneme tlačíto Hromadně.
 • V následujícím okně vyplňte platnost
 • Do pole EKO-KOM vyberte možnost Placený nebo Neplacený
 • Stiskněte tlačítko Dále>> v následujícím okně vyberete položky a stisknete OK


 

 

Zpět na rozcestník "Evidence obalů EKO-KOM v zásobách"

Zpět na rozcestník "Řízení zásob"

Autor:    HÁJKOVÁ Hana    | Posl.změna:    25.02.2021    | Článek:    2874    |     www.WinFAS.cz