Článek: 2843 | Naposledy změněno: 08.12.2020

Stájový registr prasat

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | ÚE


Z plemenářského zákona vyplývá povinnost vést stájový registr odděleně podle druhu zvířat a podle jednotlivých stájí. Ve stájovém registru se zaznamenávají všechny události na hospodářství.

Stájový registr prasat je součástí ÚE a je automaticky generován na základě pořízených pohybů. Naleznete jej v modulu ÚE v Sestavách.


 Výstupem pro kontrolní organ pak může být tato sestava:


Autor:    Ing. NEČAS Václav    | Posl.změna:    08.12.2020    | Článek:    2843    |     www.WinFAS.cz