Článek: 2722 | Naposledy změněno: 23.06.2020

Podepsání PDF pomocí certifikátu

WinFAS umožňuje použít certifikát k nevizuálnímu podepsání sestavy exportované do PDF a to buď ručně, nebo automaticky. Pro podepsání je možné použít jak certifikát osobní tak i firemní.

Nastavení certifikátů

 • Spusťte aplikaci *9827 Správa certifikátů
 • Tlačítkem Přidej vytvořte nový certifikát

 • Certifikát
  • Firemní - firemní certifikát společný pro více uživatelů
   Pokud zaškrtnete "Veřejný", bude se nabízet certifikát všem uživatelům WinFASu
  • Osobní - váš osobní certifikát
  • Jiné osoby - osobní certifikát jiné osoby
   • Určeno pro správce, aby mohli vložit certifikát místo někoho jiného.
   • Vybíráte zde uživatele WinFASu z číselníku *9802 Uživatelé a skupiny.
 • Kód a název
  • Interní označení certifikátu.
 • Umístění
  • Databáze
   • Jako zdroj se používá soubor s certifikátem.
   • Certifikát bude uložen do databáze WinFAS.
  • Úložiště
   • Odkaz na certifikát uložený v úložišti vašeho počítače.
  • Soubor
   • Certifikát se bude vždy přebírat ze souboru.
   • Narozdíl od databáze (výše) musí být soubor dostupný při každém použití.
 • Vlastník
  • Číslo uživatele WinFASu, pro kterého bude certifikát dostupný.
  • Jeden certifikát může být i pro více uživatel (další vložíte tlačítkem Přidej 2)
  • Pokud vložíte vlastníka = 0 , pak je certifikát pro všechny uživatele
   Narozdíl od zaškrtávátka Veřejný (výše) zde můžete zvolit, že se certifikát používá automaticky.
  • Čísla uživatelů jsou vázána na číselník *9802 Uživatelé a skupiny.
 • Použití
  • Pro jaké účely může být certifikát používán.
 • Automaticky
  • Nastavení, za se má uživateli před každým použitím certifikátu zobrazit dotaz.
 • Nastavení uložte tlačítkem OK.

Automatické použití certifikátu

 • Doporučujeme v předchozím kroku nastavit u certifikátu použití Automaticky (výše).
 • Dále přejděte do aplikace *215 Exporty
 • Upravte si požadovaný export.
 • Zatrhněte "elektronický podpis"
 • Uložte tlačítkem OK.

Ruční použití certifikátu

 • Běžně odcházejí z WinFAS PDF sestavy nepodepsané, ani se nezobrazí dotaz na jejich podepsání.
 • Ve chvíli, kdy potřebujete sestavu podepsat, nepoužívejte ikonu pro export, ale ve stejném okně přejděte nahoře do menu Sestava / PDF s nastavením (viz obrázek).

 • Na okně nastavení zaškrtněte "Digitálně podepsat (certifikátem)" a potvrďte tlačítkem OK.
 • Pokud máte nastaveno v certifikátech automatické podepisování, program bez ptaní PDF podepíše a pokračuje automaticky dle zvoleného způsobu předání PDF (uložení do složky / odeslání e-mailem).
 • Pokud nemáte automatické podepisování, pak se vám zobrazí dialog, kde si můžete podepisovací certifikát vybrat buď podle hodnot v číselníku *9802 Uživatelé a skupiny, nebo si zvolit jiný certifikát z vlastního úložiště/souboru.
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    23.06.2020    | Článek:    2722    |     www.WinFAS.cz