Článek: 2619 | Naposledy změněno: 19.06.2020

Uložení filtru do skryté šablony

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Nastavování šablon a DUPů


 

Některá z oken číselníků a prohlížení dokladů obsahují filtry, které uživateli usnadňují práci. Při otevření okna se ve většině aplikací nastavení filtrů přepne do výchozího nastavení. Pokud chcete trvale uchovat jiné nastavení filtru, je možné jej uložit do šablony a to i v případě, kdy okno nemá viditelnou možnost výběru šablony - tzv. skryté šablony. Tyto šablony jsou vázány na na aktuálně přihlášeného uživatele, takže vaše nastavení tak zůstane opravdu jenom vaše.

Postup

 • Spusťte aplikaci, ve které chcete filtr nastavit a uchovat.
 • Pravým tlačítkem myši klepněte na některý z údajů filtru.
 • Z nabídky vyberte Šablona / Nová

 • Nyní se otevře okno vytvoření nové šablony.
 • Do polí rychlý výběr a název se automaticky doplní kód a přihlašovací jméno uživatele.
  Pokud potřebujete provést nastavení pro všechny uživatele, můžete v poli rychlý výběr nastavit -1 (everyone) a pravidlo / šablona bude platit pro všechny. Stejným způsobem můžete místo -1 zvolit kód jiné skupiny oprávnění. Seznam dostupných skupin se liší v závislosti na nastavení vaší firmy a najdete jej v aplikaci *9802 Uživatelé a skupiny.
 • Šablonu uložte tlačítkem OK.

 • Nově vytvořená šablona zatím neobsahuje žádná nastavení.
 • V okně aplikace si nastavte filtr podle svých potřeb.
 • Na údaj, který chcete uložit do šablony, klepněte pravým tlačítkem myši.
 • Z nabídky vyberte Šablona / Hodnota

 • Otevře se okno nastavení hodnoty pro dané pole filtru.
 • Klepnutím na tlačítko Načti z okna převzmete hodnotu filtru do šablony.
 • Tlačítkem OK nastavení uložte.
 • Postup opakujte pro všechna nastacvení filtru, která chcete uchovat.

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    19.06.2020    | Článek:    2619    |     www.WinFAS.cz