Článek: 2604 | Naposledy změněno: 31.10.2019

Odsun prasat na "dočasné hospodářství"

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | ÚE


Dne 1.8.2019 nabyla účinnost vyhláška č. 174/2019 Sb., která mění tzv. "označovací" vyhlášku č. 136/2004 Sb. Novela z pohledu evidence prasat řeší povinnost evidovat odsun zvířat na "dočasné hospodářství" při přemístění za účelem domácí porážky. Zavádí tak povinnost, hlásit tyto přesuny do ÚE kódem události 75 a do záznamu navíc uvádět informace o osobě a místě, kam je přemístěno.

V souvislosti s tímto požadavkem se dle vyjádření vedoucího odboru ÚE od 31.10.2019 ruší možnost hlášení přesunů kódem události 73 - přesun na neregistrované hospodářství.

Pro správné zahlášení těchto přesunů je potřeba provést několik úkonů:

Upravit kód hlášení pro ÚE prasat

 • V rámci updatu na novou verzi systému vám automaticky nahradíme na všech pohybech (číselník Povolené druhy pohybů *3306) kód události 73 - Přesun na neregistrované hospodářství za kód události 75 - Přesun na dočasné hospodářství.
 • Protože v hlášení před touto změnou by měly zůstávat původní kódy událostí, bude mechanismus u pohybů do 31.10.2019 měnit kód události na 73.  

Při pořízení vyplňovat chovatele (klienta)

 • Novela vyžaduje, aby chovatel, který zvíře odsunuje, odesílal společně s hlášením i přílohu. Do přílohy se vyplňuje informace o jméně, příjmení, čísle občanského průkazu a případně adrese, pokud se ta u hospodářství liší od adresy trvalého pobytu chovatele, který zvíře přisunuje.
 • Přílohu je možné plnit až při odesílání hlášení, doplněním osob k pořadovým číslům, tento postup však nedoporučujeme.
 • Osoby (klienty), na jejichž hospodářství se zvíře přemisťuje, doporučujeme pořizovat již
  při pořízení pohybů zvířat (*3394). Pokud je zvíře přemisťováno na jinou adresu než je bydliště klienta, je potřeba při pořízení tuto adresu vybrat.


 • Osoba musí být v číselníku klientů  jako "Klient bez IČ (osoby)" (zvíře nesmí být prodáváno společnosti, ale vždy konkrétní osobě) s vyplněným občanským průkazem.
  • Pokud osoba není v číselníku klientů, lze ji pořídit přímo z "kuku", za předpokladu, že máte přístupová práva do číselníku klientů *3000.

   Postup:
   • 1. V kuku klepněte na tlačítko "Nová" a následně vyberte typ klienta "Klient bez IČ (osoby)".

  • 2. Nastavte údaje klienta včetně jeho hlavní adresy (trvalý pobyt).


  • 3. Následně přejděte na záložku Externí identifikátory, jako Identifikátor vyberte Z_občanský průkaz a do pole HODNOTA zadejte číslo občanského průkazu.


 • V případě pravidelných přesunů (prodejů) zvířat některým klientům doporučujeme pro každého klienta si založit speciální stáj (*3322) s vazbou na konkrétní adresu klienta (*3000). Klient se následně při pořízení bude doplňovat automaticky. • Pokud má být zvíře umístěno na jinou adresu než je adresa trvalého pobytu osoby je potřeba vybrat z "kuku" klienta s jinou než hlavní adresou. Při výběru klienta s hlavní adresou se informace do přílohy ÚE nepředává.
  • Přidání adres se provádí tak, že po označení klienta v kuku, klepnete na tlačítko "Uprav". V okně Klient - Osoba vyberte záložku "Poštovní adresy" a klepnete na tlačítko "Přidej 2". Následně je potřeba na záložku vyplnit základní údaje o adrese (druh adresy, ulice a číslo, PSČ, pošta a obec).

Nastavení upozornění

Pomocí uživatelských kontrol lze nastavit upozornění, že se pořizuje pohyb, který vyžaduje vyplnění "klienta s občanským průkazem". Kontrolu je možné nastavit do stávající šablony nebo si můžete stáhnout celou šablonu z internetu (návod +482).

 • V okně Pohyby zvířat při pořízení (*3394) klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu šablony a vyberte možnost "Správa". Poté zvolte požadovanou šablonu a klikněte na tlačítko "Upravit".
 • Kontrolu nastavte:
  • Typ: Výrazová
  • Spuštění: řádková
  • Podmínka: (c3308zmena = '75' and (not isnull(pk_c0033__)) and (not isnull(c0048pruka))) or nulltozero(c3307typ__) <> 4 or (nulltozero(c3307typ__) = 4 and c3308zmena <> '75')
  • Hláška: Nevyplněn klient s občanským průkazem.
  • Údaj: c0030klien


 

Autor:    Topinka Pavel    | Posl.změna:    31.10.2019    | Článek:    2604    |     www.WinFAS.cz