Článek: 2581 | Naposledy změněno: 26.09.2023

Výběr z číselníku (KUK)

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Základy ovládání | MultiKUK


 

Slouží pro předávání hodnoty z číselníku do okna pořízení, případně k úpravám v daném číselníku. To, že je do pole v okně pořízení možné vybrat hodnotu z číselníku, poznáte pod ikony
vedle příslušného pole. Pokud je pole řízeno číselníkem, je do něj až na výjimky možné doplnit pouze hodnoty vybrané z číselníku.

Vyvolání výběru z číselníku

 • Myší klepnutím na ikonu
 • Klávesnicí - pokud stojíte kurzorem na poli napojeném na číselník
  • Stiskem klávesy
   • F7 - otevření a setřídění vzestupně
   • SHIFT + F7 - otevření a setřídění sestupně
   • CTRL + F7 - otevření a vyvolání parametrů
  • Zadáním hledaného údaje (nebo jeho části) a potvrzením kávesou enter
  • Zadáním znaku   a potvrzením klávesou enter

Předání hodnoty z výběru do okna pořízení

 • Pokud jste číselník otevírali zadáním hledané hodnoty (viz výše), otevře se číselník filtrovaný podle dané hodnoty. Jestliže zadané hodnotě odpovídá pouze jediná věta v číselníku, výběr se neotevře a hodnota se z číselníku předá ihned do okna pořízení.
 • Pokud se vám výběr z číselníku otevře, vyberte požadovanou hodnotu a potvrďte klávesou enter, nebo stiskem tlačítka Vyber.
 • Více informací o předávání hodnot a následném filtrování je v návodu +2967

Ukázka okna výběru z číselníku klientů (KUK)


Třídění, filtrování a vyhledávání ve sloupcích

 • Sloupce se automaticky setřídí podle údaje, na které jste stáli ve chvíli vyvolání číselníku (např. pokud jste stáli při výběru z číselníku klientů na názvu společnosti, tabulka výběru z číselníku se setřídí podle něj).
 • Setřídění lze jednoduše změnit klepnutím na název sloupce levým tlačítkem myši na název sloupce. V setříděném sloupci je pak možné vyhledávat stiskem klávesy F3. Podrobněji popsáno v návodu +2335
 • Filtrování výběru z číselníku je možné s pomocí výrazového filtru - popsáno v návodu +2335. Alternativně můžete použít tlačítko filtr a vyvolat tak Záložkový filtr - popsáno v návodu +2336.

Úpravy v číselníku

 • V okně výběru je možné
  • do číselníku věty přidávat (tlačítko Přidej)
  • věty v číselníku upravovat (tlačítko Uprav)
 • V okně výběr není možné
  • Věty z číselníku mazat
  • Pokud potřebujete plnohodnotnou verzi číselníku, můžete ji vyvolat stiskem tlačítka Akce

Parametry okna

 • U některých číselníků je možné nabízený obsah ovlivnit pomocí parametrů.
 • Narozdíl od filtrů nabízí výrazně více možností, jak ovlivnit zobrazení obsahu číselníku.
 • Parametry je možné měnit jednorázově nebo trvale.
 • Jednorázové nastavení
  • Otevřete si výběr z číselníku
  • Vpravo klepněte na tlačítko Parametry (tlačítko je aktivní pouze u některých číselníků)
  • Upravte nastavení parametrů dle uvážení a potvrďte tlačítkem OK.
  • Nyní číselník zobrazuje hodnoty podle nastavených parametrů.
  • Po opuštění číselníku se parametry vrátí na původní hodnoty.

 • Trvalé nastavení
  • Nastavuje se na šabloně okna pořízení, ze kterého KUK vyvoláváte.
  • Přejděte do nastavení šablony přoízení na záložku KUKy.
  • Vlevo si vyberte KUK, který pro dané okno chcete nastavit (1).
  • Vpravo si nastavte konkrétní parametry (2).
  • Uložte tlačítkem OK.

Stromový filtr

 • Některé číselníky nad sebou mají pevnou hierarchii (např. číselník klíčů s hierarchií středisko-výkon-stroj).
 • U takových číselníků může být k dispozici filtrování nabízených dat pomocí stromu (hierarchie).
 • Postup:
  • Otevřete KUK
  • Stiskněte tlačítko Strom
  • Otevře se hyerarchie číselníku zobrazená ve stromu
  • Vyberte požadovanou větev
  • Podle výběru se omezí věty nabízené v KUKu


Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    26.09.2023    | Článek:    2581    |     www.WinFAS.cz