Článek: 2577 | Naposledy změněno: 21.07.2021

Konekty a zámky

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Správa WinFASu |


 

Jde o funkčnost systému, která zobrazuje aplikace a počítače připojené ke konkrétní databázi. Hlavním účelem je upozornění na počítače, které blokují přístup do databáze ostatním (např. nedokončili svůj podavek na zápis do databáze při importu, protože čekají na potvrzení od uživatele, případně zavření sestavy s přehledem o importu).

Jak zobrazit konekty a zámky

 • Automaticky
  • Při aktualizaci databáze (pouze pokud je blokována)
 • Ručně
  • Spustit aplikaci *9800 Správa firem
  • Vybrat databázi
  • Stisknout tlačítko Stav

Jde o chybu, když se počítače zobrazí v Konektech a zámcích?

 • NE, nejde o chybu ani o žádný problém.
 • Zobrazují se zde vždy všechny aplikace, které komunikující s databází.
 • Problém nastavá pouze při zablokování databáze (viz níže).

Kdy dochází k zablokování databáze

 • Aktualizace databáze
  • Pokud se pokusíte spusit aktualizaci databáze ve chvíli, kdy v ní ostatní uživatelé pracují.
  • Konekty a zámky se zobrazí automaticky na počítači, ze kterého aktualizaci provádíte.
  • V tabulce uvidíte jména počítačů, aplikace a přihlášené uživatele, kteří v dané databázi pracují. Každá aplikace bude zobrazena samostatným řádkem.
  • Jakmile uživatelé aplikace opustí, bude aktualizace automaticky pokračovat.
 • Ukládání dat (výjimečně)
  • Ve výjimečných případech se může stát, že se v průběhu importu dat uživateli zobrazí dotaz nebo sestava. Dokud uživatel tento dotaz nevyřeší (nebo nezavře sestavu), blokuje přístup do databáze ostatním.
  • Konekty a zámky se v takovém případě nezobrazují automaticky, ale při podezdření na zablokování je možné je vyvolat ručně (viz postup výše).
  • Při spuštění Konektů a zámků uvidíte všechny aplikace/počítače připojené k databázi.

  • Blokovaný počítač (POCITAC-1) - nemůže pracovat, protože jej blokuje jiný počítač.
   Blokovaný počítač poznáte podle písmene B v prvním sloupci (Blok).
   Klepnutím na řádek uvidíte blokující počítač (POCITAC 2 - růžové podbarvení).

  • Blokující počítač (POCITAC-2) - jde o počítač, který nedokončil svoji činnost a blokuje tím ostatní.
   Většinou čeká na vstup od uživatele (potvrzení dotazu, zavření sestavy, ...).
   Blokující počítač poznáte podle čísla ve druhém sloupci Počet (udává počet počítačů, které jsou zablokovány).
   Po výběru řádku se zablokované počítače zobrazí světle modrou barvou (POCITAC-1).

Důležité údaje v Konektech a zámcích

 • Sloupec Blok
  • Blokovaný počítač (viz výše)
 • Sloupec Počet
  • U blokujícího počítače zobrazí počet počtačů, které jsou blokovány (vou výše)
 • Počítač
  • Jméno počítače ve Windows
 • Uživatel
  • Uživatel přihlášný do WinFASu.
 • Stav
  • Právě probíhající příkaz.
 • Ukládání
  • Počet neuložených operací / změn do doatabáze.
  • Obsahuje hodnotu pouze v průběhu ukládání, po dokončení by měl být prázdný.
  • Pokud sloupec Ukládání zobrazuje číslo a zároveň je uvedena délka nečinnosti ve sloupci Nečin (min.), značí to problém. Příčinou může být dotaz programu, na který uživatel při ukládání neodpověděl (např. chcte pokračovat v ukládání), nebo vzájemně se blokující operace - jedna čeká na druhou (sloupec Blok).
 • Zámky
  • Počet zamčených objektů.
  • Při ukládání jsou automaticky zamčeny ovlivňované objekty (řádky, tabulky).
 • Nečin (min)
  • Čas od spuštění poslední operace na databázi.
  • Pokud je vyplněna nečinnost a zároveň sloupce Ukládání a zámky, značít to problém. Viz výše sloupec ukládání.
 • Připojen od
  • Vznik konektu (start aplikace)
 • Aplikace - číslo aplikace ve WinFASu
 • Uživatel - jméno přihlášeného uživatele do WinFASu
 • Tlačítko Více
  • exe - aplikace které se informace týká (pro snadnější dohledání ve Správci úloh ve Windows)
  • PID - PID procesu ve Správci úloh ve Windows
  • IP - adresa počítače
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    21.07.2021    | Článek:    2577    |     www.WinFAS.cz