Článek: 2478 | Naposledy změněno: 16.08.2019

Kusovník - definice receptur

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Rozcestník - výroba


 

 • Pro definici receptury (např. výrobku, bourací normy, apod.) se ve WinFASu využívá číselník *5554 Receptury

Popis číselníku

 • v levé části číselníku je seznam již nadefinovaných receptur
 • v pravé části číselníku je vyobrazena definice té konkrétní receptury


 • receptura může obsahovat libovolný počet vstupů a výstupů, z nichž každý je zastoupen zásobovou položkou existující v číselníku *8718 Položky ZVS
 • pro definici kusovníku lze využít následující druhy vstupů/výstupů:
  • S (surovina)
  • N (zpracovací náklady) - položky, které mají MJ v CZK
  • O (obal)
  • P (polotovar) - meziprodukt
  • V (výrobek)
 • každý vstup má zadané příslušné množsví a může obsahovat také procento výtěžnosti

Definice receptury

Postup pro nadefinování nové receptury:

 • tlačítko Přidej
 • vyplňte: ID a název receptury, datum vzniku a platnost receptury, případně libovolný popis
 • zvolte směr výroby 
  • spojování (výrobní operace, která mě většinou více vstupů a jeden výstup)
  • rozpad (výrobní operace, která má jeden vstup a více výstupů - např. bourací normy)
 • dále je možné k receptuře doplnit: expediční náklady a režijní zisk


 • tlačítko Přidej 2
  • slouží k definici jednotlivých částí receptury
 • vyplňte: číslo položky, množství, výtežnost v %
 • zvolte, zda je položka vstup nebo výstup, případně doplňte k položce spec. parametr (tj. druh vstupu nebo výstupu)
  • možné vybrat pomocí stisku klávesy F7

                

 • zvolte hlavní položku vstupu receptury a hlavní položku výstupu receptury (pokud položku neoznačíte, označí systém automaticky hlavní položku, pokud existuje jediný výstup nebo vstup)
 • stiskněte Enter pro přidání další položky
 • po nadefinovaní celé receptury uložte - OK

Definice náhrady

 • pro klienty, kteří mají implementováno propojení na výrobní software Netto Control je pro každou položku receptury definovat povolené náhrady, při samotné výrobě potom není možné zaměnit danou položku vstupu jinou, než povolenou náhradou
 • Postup: v čísleníku *5554 Kusovník zvolíme tlačítko Uprav → Náhrady → Přidej2 a vybereme položky, kterými lze nahradit danou surovinu.

 

Upozornění:

 • Jako náhradu nelze použít původní položku z receptury.
 • Nelze pořídit náhradu pro položku, která je výstupem spojovací receptury.
 • Nelze pořídit náhrady pro žádnou položku ropzadových receptur (např. bourací normy).

 

 


Počet povolených náhrad ke konkrétní položce receptury je zobrazuje v detailu definice receptury:


 

 Kopírování receptury

 • pro urychlení definice receptury je možné využít kopírování již existující
 • zvolte recepturu, kterou chcete okopírovat --> tlačítko Kopíruj
 • modifikaci receptury dále provádějte pomocí tlačítek:
  • Uprav 2 - k upravení zvolené položky
  • Přidej 2 - k doplnění další položky
  • Smaž 2 - k odstranění položky

Sestava

 • nadefinované receptury je možné zobrazit v sestavě k tisku
 • tlačítko Sestava spustí IQ receptury
  • pomocí IQ můžete vytisknout např. složení receptury nebo zobrazit všechyn receptury dle zvolené položky vstupu nebo výstupu. • Obecný návod na práci s IQ sestavami: +1354

Zpět na rozcestník "Výroba"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    16.08.2019    | Článek:    2478    |     www.WinFAS.cz