Článek: 2466 | Naposledy změněno: 17.12.2018

Vazby na firemní databáze

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Instalace, aktualizace, databáze  


 

Slouží k provázání databází mezi sebou. Funkčnost umožňuje nastavit vazbu na firmu starého roku, nového roku, sdílenou a vzorovou firmu. Využívá se pro replikace dat, multfiremní pohledy, sdílené šablony sestav a další.

Nastavení

 • Spusťte aplikaci *9800 Správa firem.
 • Vyberte si databázi, pro kterou chcete nastavit vazby.
 • Klepněte na ikonu černé šipky velde tlačítka Fir.věta
 • Z menu vyberte možnost Uprav vazby na firemní databáze
 • Doplňte databáze (nepovinné)
  • Starý rok - firma předchozího roku
  • Nový rok - firma následujícího roku
  • Sdílená - pro sdílené šablony IQ sestav a replikace
  • Vzorová - vzorové číselníky pro replikace
   Vyjmenované využití je orientační a platné k 12/2018. V budoucnu se bude využití těchto vazeb rozšiřovat.
 • Uložte sitksme tlačítka OK.
 • Opusťte aplikaci *9800 Správa firem.
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    17.12.2018    | Článek:    2466    |     www.WinFAS.cz