Článek: 2461 | Naposledy změněno: 13.12.2018

Přístupová práva na firmy

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Přístupová práva 


 

Práva pro přístup do databází je možné definovat na skupiny databází (návod +2460), nebo přímo na konkrétní firmy. Právo lze přidělit konkrétnímu uživateli, nebo ještě lépe skupině oprávnění (číselník *9802) jejíž je uživatel členem.

Kvůli budoucí údržbě je výhodnější nastavovat práva na celé skupiny firem. Při založení firmy nového roku pak nemusíte definovat nové oprávnění, ale pouze firmu doplníte do příslušné skupiny v číselník *9804.


 

Přidělení práva přístupu do databáze

 • Spusťte aplikaci *9813 Přístupová práva na firmy.
 • Stiskněte tlačítko Uprav.
 • Do pole Uživatel vyplňte uživatele nebo skupinu uživatelů, pro které právo nastavujete.
 • Do pole Firma vyplňte firmu, nebo skupinu firem pro které právo nastavujete.
  Pokud pole ponecháte nevyplněné, bude toto pravidlo platit pro všechny databáze.
 • Do pole Právo nastavte výši oprávnění:
  • Úplný přístup - pořizování, možnost úprav šablon v oknech pořízení
  • Pořizování - pořizování dat podle přednastavených šablon
  • Tvorba sestav - prohlížení dat v aplikacích, prohlížení a úpravy nastavení IQ sestav
  • Prohlížení dat - prohlížení dat v aplikacích, používání IQ sestav
  • Zákaz
 • Do pole Priorita zadejte číselnou hodnotu 0 - 999. Tento údaj se používá v případě, kdy si dvě práva vzájemně odporují. V takovém případě vyhrává právo s vyšší prioritou.

Doporučení:
Zakažte všem uživatelům přístup do všech databází. Následně povolujte konkrétním uživatelům nebo skupinám přístup tam kam mají. Zákaz je ideální provést s prioritou 0 a povolení s prioritou vyšší.

Příklad zákazu přístupu všech uživatelů do všech firem
Uživatel    -1 everyone (všichni uživatelé WinFASu)
Firma       nevyplněna
Právo       zákaz
Priorita     0

Příklad povolení přístupu do skupiny firem
Uživatel     -100 Přístup do skupiny firem ABC (nutno nadefinovat v aplikaci *9802)
Firma        skf_ABC (skupina firem ABC - definována v číselníku *9804, návod +2460)
Právo        úplný přístup
Priorita      99

 


 

Přidělení práva pro replikace dat

 • Právo na replikaci dat neumožňuje uživateli vidět danou databázi, pouze do ní replikovat nastavení a číselníky (rozcestník +2351).

 • Spusťte aplikaci *9813 Přístupová práva na firmy.
 • Stiskněte tlačítko Uprav.
 • Přepněte se na záložku Jen replikace.
 • Do pole Firma vyplňte firmu, nebo skupinu firem pro které právo nastavujete.
  Pokud pole ponecháte nevyplněné, bude toto pravidlo platit pro všechny databáze.
 • Do pole Právo nastavte oprávnění Úplný přístup.
 • Do pole Priorita zadejte číselnou hodnotu 0 - 999. Tento údaj se používá v případě, kdy si dvě práva na replikace vzájemně odporují. V takovém případě vyhrává právo s vyšší prioritou.

 

Ověření přístupu uživatele k databázi

 • Ihned po spuštění aplikace *9813 se vám zobrazí přehled přístupů do jednotlivých firem.
 • Tento přehled můžete prohlížet buď ze strany uživatele / skupiny uživatel, nebo ze strany databáze / skupiny databází. Volbu provádíte pomocí rozbalovátka v levém horním rohu.
 • Příklad - filtrování dle uživatele:
  • V levém slouci si vyberte uživatele, jehož práva chcete ověřit.
  • V pravé části okna vidíte seznam všech databází
  • Ve sloupci A vidíte barevně znázorněnou úroveň přístupu:
   • F (modrá) - úplný přístup
   • M (zelená) - pořizování
   • C (orzanžová) - tvorba sestav
   • R (žlutá) - prohlížení
   • N (červená) - zákaz
  • Pokud v horní části okna zatrhnete Zobrazit definici, ukáží se vám všechna pravidla, která se na daného uživatele vzathují - tj. platí přímo pro něj, nebo pro skupiny uživatel, ve kterých je zařazen.


Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    13.12.2018    | Článek:    2461    |     www.WinFAS.cz