Článek: 2449 | Naposledy změněno: 23.04.2020

Smazání nepoužívaných kombinací klíčů

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Klíče a kombinace klíčů |


 

Obecné informace o smazání kombinací klíčů najdete v návodu +1301

Tento návod se zaměřuje na postup smazání kombinací klíčů po převázání dat na tzv. sběrný výkon.

V aplikaci *2100 - Číselník kombinací klíčů je tvořena organizační struktura. V organizační struktuře může nastat situace, kdy některé kombinace klíčů již nejsou používány a vzniká požadavek na jejich smazání (např. zaniklé středisko). Ale i na těchto nepoužívaných kombinacích klíčů jsou velice často vázána historická data (z modulu majetku, zvířat, výroby, mezd), která brání  jejich smazání.

Čištění a mazání historických vět na nepoužívaných kombinacích klíčů je složité a časově náročné.

Tento návod nabízí možné řešení smazání nepoužívaných kombinací klíčů, které spočívá ve vytvoření jednoho sběrného klíče (např. x - Zrušené), na který jsou převazována historická data z nepoužívaných kombinací klíčů, což následně umožňuje tyto kombinace smazat. Na této sběrné kombinaci klíčů jsou tato historická data dál evidována, nic není smazáno.

Vytvoření sběrné kombinace klíčů

Pro sběrný klíč doporučujeme vytvořit nový druh klíče (např. nový druh x - Zrušené).

Postup:

 1. Vytvoření nového druhu klíče v aplikaci *2101 - Číselník druhů klíčů:

 2. Pokud jsou v aplikaci *2104 - Číselník stromů vyplněny povolené kombinace druhů, doplnit nový druh do stromu pomocí tlačítka Uprav:


 3. Vytvoření sběrného klíče pod novým druhem v *2102 - Číselník klíčů:
  • Na novém druhu klíče (např. x - Zrušené) stisknout tlačítko Přidej
  • Zadat klíč a název (např. x - Zrušené):

 4. Vytvoření sběrné kombinace klíče v *2100 - Kombinace klíčů:
  • v číselníku stiknout tlačítko Přidej a nastavíme následovně:
   • Druh: x - Zrušené (nebo ten, který je nově vytvořen)
   • Klíč: x - Zrušené (nebo ten, který je nově vytvořen)
   • Umistění: Nahoře
   • Kombinace pro zaklíčování: odškrtuné
   • Uložit tlačítkem: OK

Po provedení výše uvedených kroků máme v aplikaci *2100 - Kombinace klíčů připravenu sběrnou kombinaci klíčů pro převázání historických dat:


Postup smazání nepoužívaných kombinací klíčů

Jakmile je připravena sběrná kombinaci klíčů lze přistupit k mazání nepoužívaných kombinací klíčů.

Například v organizační struktuře na obrázku chceme smazat celé středisko 201 - VKT, protože již neexistuje. Pokusíme se tedy smazat stáj 99210 - VKT mlecna na výkonu 702 - telata VKT. Označíme tuto kombinaci a zkusíme smazat stisknutím tlačítka Smaž. Program zjistí, že tato kombinace je použita (v tomto případě jsou na klíčí věty mezd z roku 2007):


Aby nám program umožnil tyto nepoužívané kombinace smazat musí být provedeny 2 kroky:

 1. Převázání historických dat na sběrnou kombinaci klíčů,
 2. Vyřazení kombinace, kterou chceme smazat z podmnožin kombinací klíčů

Převázání historických dat na sběrnou kombinaci klíčů

Opět provádíme v aplikaci *2100 - Kombinace klíčů:

 • ve stromu klíčů označíme kombinaci, ze které chceme data převázat a stiskneme tlačítko Převaž
 • v dialogovém okně Převázání zaklíčování je na levé straně námi označená kombinace (Zdrojová), na pravou stranu zadáme sběrný klíč x (Cílová)
 • uložíme tlačítkem OK:


Vyřazení nepoužívané kombinace z podmnožin kombinací klíčů

(tento krok je prozatím nezbytný, ale je plánovány úprava, která zajistí, že zařazení kombinace do podmnožiny kombinací nebude překážkou pro smazání vybrané kombinace klíčů)

Opět provádíme v aplikaci *2100 - Kombinace klíčů,

 • ve stromu kombinací klíčů označíme vybranou kombinaci (zde 99210-702-201, označí se nám i v pravé části okna)
 • v pravé části okna na daném řádku stiskneme pravé tlačítko myši, rozbalíme menu Kombinace klíčů a dále vybereme možnost Podmnožiny (c0105):


Otevře se dialogové okno, ve kterém vidíme, v jakých podmnožinách je kombinace zařazena,

 • stiskem tlačítka Zruš zrušíme členství ve všech podmnožinách, kde je kombinace zařazena,
 • uložíme tlačítkem OK:


 

Nyní je nepoužívaná kombinace připravena ke smazání. Tento proces převázání historických dat a vyřazení z podmnožin je nezbytné provést pro každou jednotlivou kombinaci klíčů, kterou chceme smazat.

Vlastní smazání nepoužívaných kombinací klíčů

Nyní provedeme smazání:

 • ve stromu klíčů v levé části okna vybere kombinaci, která je převázaná a vyřazená z podmnožin,
 • stiskneme tlačítko Smaž,
 • Potvrdíme dotaz manází volbou Ano:


Program provede smazání vybrané kombinace, stáj 99210 pod výkon 702 byla úspěšně smazána:


Zásady mazání nepoužívaných kombinací klíčů:

 • převázat historická data na sběrnou kombinaci a vyřadit kombinaci klíčů z podmnožin je nutné provést pro každou jednotlivou kombinaci klíčů (např. jak pro kombinaci stáje 99211-702-201, tak pro kombinaci výkonu 702-201)
 • převázání, vyřazení z podmnožin a následné smazání musí být prováděno od nejnižší úrovně,
 • smazat kombinaci klíčů s podřízenou úrovní lze provést pouze v případě, že podřízené věty neobsahují historická data nebo zařazení do podmnožin
  • lze tedy provést např. převázání a vyřazení z podmnožin pro jednotlivé stáje a jejich nadřízený výkon a pak smazáním výkonu budou smazány i podřízené stáje.

Kontrola obsahu sběrného klíče

Vytvoření nového druhu klíče pro sběrný klíč je zobrazeno i na všech IQ sestavách, které umožňují zobrazení zaklíčování.

Pokud tedy nastavíme zobrazení v dané IQ sestavě takto:


Můžeme zkontrolovat, zdali se nám převázáním na sběrný klíč nedostalo něco, co tam být nemá a dle toho opravit.

Autor:    Bc. KOCOURKOVÁ Petra    | Posl.změna:    23.04.2020    | Článek:    2449    |     www.WinFAS.cz