Článek: 2330 | Naposledy změněno: 14.08.2018

Pořízení dat evidence (ruční)

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence vozidel | Mechanizace | Prohlížení dat evidence


Modul mechanizace slouží k evidenci dat práce vozidel a řidičů. Zápis těchto záznamů se provádí v aplikaci Výkaz práce *5899.


Postup:

 1. Spusťte aplikaci Výkaz práce *5899.
 2. Klepněte na tlačítko "Přidej".
 3. Zadejte datum a řidiče, kterému chcete pořizovat záznamy o práci.
 4. Vyplňte údaje o činnostech řidiče:
  1. Typ činnosti a zadejte čas strávený činností.
  2. Pokud se jedná o činnost se strojem, zadejte Stroj a případně Nástroj, který byl ke stroji připojen.
  3. V případě práce na pozemku zadejte Pozemek a Plodinu (pokud je v aplikaci Agroevidence *4010 evidován na podbloku evidován osevní plán, automaticky se doplní plodina).
  4. Výrobní operaci (VO): hodnota je automaticky dosazována na základě vybranéto typu činnosti a stroje (případně nářadí).
  5. Prémie
  6. Klíčovaní: pokud se jedná o práci mechanizace, klíč se automaticky doplňuje z osevního plánu, pokud se jedná o službu, dosazuje se klíč stroje.
  7. Vzdálenost: ujetá vzdálenost stroje  km.
  8. Plocha: obdělaná plocha v hektarech.
  9. Množství: pole umožňuje zapisovat "množství" provedené práce, např. fůry.
  10. Spotřeba: množství spotřebovaných pohonných hmot na vykonání činnosti.
  11. Vlastní místo: označení plochy definující prostor pro vykládku nebo nakládku (podle počtu jeho návštěv se počítají fůry)
  12. Služba pro: pokud se jedná o službu je třeba vyplnit klienta.
 5. Pro záznam další činnosti klepněte na tlačítko "Přidej 2" (vytvoří nový řádek) nebo tlačítko "Pokračuj" (z předchozího řádku zkopíruje Typ činnosti, Stroj a Nástroj, časem naváže na předchozí práci).
 6. Pro pořízení záznamu o práci dalšího řidiče klepněte na tlačítko "Přidej".
 7. Pro možnost předání data do mezd je třeba pořízená data schválit (u jednotlivých dnů zaměstnanců zaškrtněte pole "Schváleno").
 8. Pro uložení dat do evidence klepněte na tlačítko "OK".
Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    14.08.2018    | Článek:    2330    |     www.WinFAS.cz