Článek: 2296 | Naposledy změněno: 06.05.2019

Vytvoření nové inventury v aplikaci *1197

 

1. Založení nové inventury

Novou inventuru vytvoříte stisknutím tlačítka

Vyberte šablonu a dvojkliknutím ji otevřete. Na kartě základní zadejte Datum vytvoření, na kartě fitrů si nastavte požadované filtry a na kartě parametry exporu zvolte umístění, kam se později uloží provedená inventura. Dále stiskněte tlačítko Načti. V načteném okně můžete vidět vyfiltrované majetky. Vyberete načtené majetky a potvrdíte tlačítkem OK.

2. Export dat majetku pro čtečku

Dalším krokem je export dat přímo do čtečky nebo do složky v počítači a z ní později do čtečky. Po načtení majetků podle postupu výše stisknete tlačítko Export a zadáte místo, kam soubor uložíte. Po exportu uložíte inventuru tlačítkem OK.

3. Provedení inventury v 'terénu'

Teď přichází na řadu práce v 'terénu', kdy čtečkou čárových kódu snímáte čárové kódy na majetcích. Až dokončíte snímání všech čárových kódů majetku, nahrajete soubor ze čtečky do počítače nebo přímo do aplikace Mobilní inventury.

4. Provedení inventury v aplikaci

V aplikaci *1197 Mobilní inventury si označíte uloženou inventuru a stisknete tlačítko

Pro nahrání souboru do aplikace stiskněte tlačítko Import (čtečky) a nahrajte soubor z uloženého místa. Provedení inventury potvrďte tlačítkem OK.

Při inventarizaci mohlo dojít k těmto rozdílům:

  1. Majetek se nalezl na jiném odpovědnostím místě
  2. Majetek se při inventarizaci nenalezl
  3. Majetek chyběl v původním seznamu
  4. U majetku nesouhlasí kusy
  5. Majetek byl nalezen v jiné inventuře

5. Zpracování rozdílů

Zjištěné změny se mohou předat přímo do evidence majetku přes tlačítko

  • Jedna inventura - zadejte, kterou inventuru chcete zpracovat.


  • Více inventur zaráz - zadejte datumy (od - do) do zažlucených políček pro Datum provedení.


Načtení rozdílů

Pro načtení rozdílů zaškrtněte nabízené možnosti  a stiskněte tlačítko


Zpracování rozdílů

V seznamu se vám načetly položky se zadanými tyby rozdílů. Ve sloupečku Stav můžete zjistit nalezený rozdíl. V aplikaci *1197 Mobilní inventury máte možnost vyřadit majetek, který nebyl nalezen přes tlačítko
nebo provést změnu údajů na majetku (např. změnu odpovědnostního místa, osoby) přes tlačítko

Mimo tlačítek pořízení změny údajů a vyřazení je možno provést změny také přes kontexty. Tyto úpravy u jednotlivých majetků provedete přes kliknutí na položku majetku pravým tlačítkem myši a půjdete přes Kontexty -> Majetek -> Pohyby.

Z načtených rodílů můžete složit sestavu a vytisknout si ji přes tlačítko

V případě, že chcete načtené rozdíly filtrovat, stiskněte tlačítko

Ze seznamu je možné řádky načtených rozdílů vymazat tlačítkem

Zpět na rozcestník majetku

Autor:    SMEJKALOVÁ Monika    | Posl.změna:    06.05.2019    | Článek:    2296    |     www.WinFAS.cz