Článek: 2243 | Naposledy změněno: 31.05.2018

Opravy dat vybraných zvířat

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Evidence shromažďovacích středisek


Funkce slouží k opravě údajů nenakoupených zvířat. Úpravy dat je možné provádět hromadně i individuálně u jednotlivých zvířat. Okno navíc obsahuje filtry pro omezení napočtené skupiny zvířat a definici zvířat, která mají být hromadně upravována.

Postup hromadné opravy dat:

 1. Spusťte aplikaci Shromažďovací střediska *3330.
 2. Vyberte (označte) skupinu zvířat, se kterou chcete pracovat.
 3. Klepněte na tlačítko "Uprav výběr".
 4. Nastavte filtry pro omezení nápočtu zvířat, aby byla v tabulce zobrazena pouze zvířata, která je třeba měnit.
 5. Do pole v části "Hromadné změny" nastavte hodnotu, které má být dosazena na všechna zobrazená zvířata.
 6. Klepněte na "šipku" za nastaveným polem, po stisknutí se hodnota "propíše" dolů do tabulky.


Pozn.: Individuální úpravy se provádí prostou úpravou hodnot v tabulce.

Popis jednotlivých funkcí pro úpravu dat:

 • Skupina / Podskupina
  • Umožňuje změnit (převázat) na některou z existujících skupin / podskupin. Pokud neexistuje, nabídne její založení.
 • Číslo zvířete
  • Funkce upravuje číslo zvířete, před úpravou však provádí několik kontrol:
   • Kontrola duplicity na aktuálně zařazené zvíře (vybrané nebo nakoupené).
    • Pokud existuje nezařazené, změní jeho pomocné číslo, jinak neumožní.
   • Kontrola zda upravované číslo není matkou jiného.
    • Pokud je matkou, funkce nemění číslo zvířete, ale zakládá nové číslo.
 • Druh zvířete, dodavatel, vlastní stáj
  • Funkce smaže číslo z původně vygenerovaného pohybu a vytvoří nový s upravenou hodnotou.
  • Při změně dodavatele se navíc mění aktuální stáj.
 • Plemeno, datum narození
  • Funkce upravuje hodnotu na čísle zvířete.
 • Hmotnost
  • Hodnota je pouze zobrazena, není možné ji upravovat.
 • Pohlaví
  • Funkce upravuje hodnotu na čísle zvířete.
  • Kontroluje, zda zvíře není matkou, pokud je neumožní měnit na samce.
 • Datum zapuštění
  • Při změně upravuje datum inseminace.
  • Zápisem hodnoty se zpovinní plemeník.
 • Plemeník
  • Funkce na inseminaci převáže plemeníka. Pokud nový plemeník neexistuje, vytvoří nového.
 • Matka
  • Funkce umožňuje změnit matku zvířete. Pokud číslo nové matky existuje, vytvoří pouze vazbu, jinak založí nové číslo.
  • Starou matku, pokud nemá pohyb, potomka nebo není matkou, funkce smaže.
 • Otec
  • Funkce umožňuje změnit otce zvířete. Pokud číslo nové otce existuje, vytvoří pouze vazbu, jinak založí nové číslo.
Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    31.05.2018    | Článek:    2243    |     www.WinFAS.cz