Článek: 2182 | Naposledy změněno: 31.05.2018

Pořízení dat evidence *3330

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Evidence shromažďovacích středisek


 

Pořízení výběru čísel zvířat

Funkce slouží k vytváření „skupin“ zvířat plánovaných k nákupu. Při zadání lze vytvářet nové skupiny a podskupiny (a).

Postup pořízení výběru:

 • 1. Klepněte na tlačítko „Výběr“.
 • 2. Vyberte Šablonu (dvojklikem).
 • 3. Vyplňte hlavičku:
  • Skupina: Zadejte číslo existující skupiny nebo vytvořte novou.
  • Podskupina: Vyberte podskupinu. Při vytváření nové skupiny se automaticky zakládá podskupina „a“. Zadáním neexistující se nabídne její založení.
  • Odběratel: Nepovinný údaj, lze ho pro celou podskupinu měnit přepisem a uložením (případně pomocí funkce Uprav podskupinu). V okně se zobrazuje jako číslo hospodářství a název stáje).
  • Dodavatel: Určuje, od koho budou zvířata nakoupena. Na okně jsou zobrazeny číslo hospodářství a název stáje.
  • Dealer: Pole po záznam dealera.
  • Vlastní stáj: Místo kam je plánován jejich nákup (nezávazné, při nákupu je možné změnit).
  • Datum výběru: Datum výběru zvířat (povinná hodnota).
  • Druh: Kategorie vybíraných zvířat, slouží jako předpis pro pořízení jednotlivých čísel zvířat. Je možné měnit v průběhu pořízení čísel.
  • Plemeno: Předpis jako Druh.
  • Země: Předpis jako Druh.
  • Pohyb: Hodnota, pod kterou má být změna uložena, doporučujeme nastavit druh pohybu jako přikázanou (neměnnou hodnotu).
  • Kodex: Předpis jako Druh.
  • Pohlaví: Předpis jako Druh.
 • 4. Vyplňte údaje zvířete (číslo zvířete, datum narození,…)
 • 5. Pro přidání dalších zvířat klepněte na tlačítko „Přidej“.
  • Pozn.: Pro hromadné generování dat narození můžete využít funkci „Gen. Data nar.“.
 • 6. Po pořízení všech vybraných zvířat klepněte na tlačítko „OK“, změna se uloží.
  • Doporučení: v okně nastavte šablony, které určí systém pořízení dat jednotlivých skupin zvířat.


Nákup zvířat

Funkce slouží k pořízení evidenčního zápisu o nákupu zvířat. Pořízením by se měl potvrzovat přísun zvířat na stáj a z něho následně generovat hlášení o přísunu zvířat do ÚE.

Před vlastním nákupem zvířat doporučujeme provést zrušení výběrů nenakoupených zvířat (viz níže bod Zrušení výběru).

Postup pořízení nákupu zvířat:

 • 1. Klepněte na tlačítko „Nákup“.
 • 2. Vyplňte hlavičku.
  • Stáj: Místo kam byla zvířata přisunuta.
  • Datum: datum přísunu zvířat.
  • Pohyb: Hodnota, pod kterou má být změna uložena, doporučujeme nastavit druh pohybu jako přikázanou (neměnnou hodnotu).
  • Dopravce, Číslo dopravce, SPZ a SPZ přívěsu: Pole pro výběr dopravce zvířat a SPZ vozidla s případným přívěsem.
  • Dodavatel (Filtr): Slouží k výběru skupiny dodavatelů, od níž byla nakoupena zvířata. Výběr dodavatelů je třeba provádět stisknutím ikony za textovým polem ( ), zaškrtnutím požadovaných dodavatelů a následným potvrzením výběru. : Pro výběr ze všech zvířat není třeba filtry zadávat.
 • 3. Klepněte na tlačítko „Čísla zvířat
 • 4. V tabulce vyberte zvířata (zaškrtávátky nebo pomocí tlačítek) a výběr potvrďte klepnutím na tlačítko „OK“.
 • 5. Pro uložení nákupu klepněte na tlačítko „OK“.


Prodej zvířat

Funkce slouží pro pořízení evidenčního zápisu podeje zvířat.

Postup pořízení prodeje:

 • 1. Klepněte na tlačítko „Prodej“.
 • 2. Zadejte údaje o prodeji:
  • Skupina, Podskupina a Odběratel: Vyberte skupinu, podskupinu a případně doplňte nebo upravte Odběratele.
  • Datum: Datum prodeje zvířat.
  • Pohyb: Vyberte pohyb se správnou změnou do ÚE.
  • Dopravce, Číslo dopravce a SPZ
  • Veterinární osvědčení
 • 3. Zkontrolujte správnost seznamu čísel zvířat.
 • 4. Pro uložení klepněte na tlačítko „OK“.


Rušení vybraných čísel zvířat

Pro případy, kdy se mění čísla nebo počty nakoupených zvířat existuje funkce pro ručení výběrů. Funkce umožní vybrat a následně vymazat vybraná zvířata, aby se nenabízela k záznamům v dalších evidencím (např. nákup, vážení, léčení).

Postup rušení:

 • 1. V okně Shromažďovací střediska vyberte skupinu a podskupinu zvířat, ze které mají být některá zvířata odstraněna.
 • Klepněte na šípku vedle tlačítka „Výběr“ a klepněte na pole „Zruš výběr čísel zvířat“.
 • Pro omezení počtu nabízených zvířat k rušení můžete vyplnit dodavatele (klepnutím na ikonu za polem Dodavatel a výběrem stájí).
 • Klepněte na tlačítko „Čísla zvířat“.
 • Pomocí zaškrtávátek ve sloupci „Vyber“ označte čísla zvířat k rušení.
 • Výběr potvrďte klepnutím na tlačítko „OK“.
 • Vymazání čísel z evidence potvrďte „OK“.


Změna skupin / podskupin

Tlačítko „Změna skupin“ slouží ke spuštění funkce umožňující individuálně nebo hromadně měnit skupiny a podskupiny zvířat.

Postup provádění hromadných změn:

 • 1. V okně Shromažďovací střediska vyberte skupinu zvířat, kterou chcete upravovat.
 • 2. Klepněte na tlačítko “Změna skupin“.
 • 3. Nastavte filtry přesně definující „skupinu“ zvířat, u níž chcete měnit skupinu a podskupinu.
 • 4. V části Hromadné změny vyberte Skupinu a Podskupinu, kam mají být zvířata přesunuta a klepněte na „šipku – Hromadně změnit“.
 • 5. Pro uložení změn klepněte na tlačítko „OK“.


Postup provádění individuálních změn:

 • Po spuštění funkce (první dva body předchozího postupu) měňte skupiny, případně podskupiny jednotlivých zvířat v tabulce.

Vážení

Funkce Vážení umožňuje pořizovat nebo importovat záznamy o vážení zvířat, případně generovat fiktivní váhy na základě nastavených parametrů.

Postup pořízení vážení

 • 1. V okně Shromažďovací střediska vyberte skupinu a podskupinu zvířat, se kterou chcete pracovat.
 • 2. Klepněte na tlačítko „Vážení“.
 • 3. Zadejte datum vážení zvířat.
 • 4. Vyberte poli Vlastnost typ váhy, který chcete pořizovat (skutečnou nebo fiktivní).
 • 5. Klepněte na tlačítko „Načti zvířata“.
 • 6. Potvrďte načtení všech klepnutím na tlačítko „OK“, případně si upravte výběr pomocí zaškrtávátek.


 • 7. Dále postupujte dle druhu pořizovaných dat
  • Ruční pořízení
   • Do pole sloupce Hmotnost zadejte váhy zvířat.
   • Pro uložení klepněte na tlačítko „OK“.
  • Import dat
   • Klepněte na tlačítko „Import“.
   • Vyberte importní soubor a načtěte jej.
   • Pro uložení klepněte na tlačítko „OK“.
  • Generování fiktivních hmotností (Rozpočítej)
   • Klepněte na tlačítko „Rozpočítej“.
   • Zadejte Hmotnost celkem a případně rozmezí, v němž se mají hmotnosti pohybovat.
   • Potvrďte tlačítkem „OK“.
   • Pro uložení klepněte na tlačítko „OK“.


Léčení

Funkce pro pořízení záznamů o léčení příp. vakcinaci zvířat.

Postup pořízení záznamu:

 • 1. Klepněte na tlačítko „Léčení“.
 • 2. Vyplňte hlavičku:
  • Nemoc: zadejte nemoc, případně vyberte vakcinaci.
  • Datum začátku: začátek nemoci.
  • Další ošetření, Datum konce.
  • Ochranná lhůta (Maso, Mléko): pokud jsou vyplněny v číselníku léků, doplní se před uložením automaticky.
 • 3. Vyplňte údaje ošetření:
  • Datum: datum ošetření (vakcinace).
  • Kód a Název zákroku.
  • Kód a Název léčiva.
  • Případně doplňte další nepovinné údaje.
 • 4. Klepněte na tlačítko „Výběr čísel“.
 • 5. Pomocí zaškrtávátek, případně tlačítek „Označ“ vyberte zvířata a potvrďte klepnutím na „OK“.
 • 6. Data uložte klepnutím na tlačítko „OK“.

Přesun

Funkce umožňuje pořídit přesuny zvířat mezi vlastními „stájemi“.

Postup pořízení přesunu:

 • 1. Klepněte na tlačítko „Přesun“.
 • 2. V okně „Hromadné pořízení pohybů“ klepněte na tlačítko „Výběry“.
 • 3. Zadej nastavení pořizovaného pohybu:
  • Pohyb: Změna na základě, které bude generováno hlášení do ÚE.
  • Datum: datum přesunu zvířat.
  • Stáj: vlastní stáj kam budou zvířata převezena.
 • 4. Nastavte filtry pro výběr čísel zvířat:
  • Skupina, Podskupina: filtr na omezení nápočtu čísel zvířat k přesunu.
 • 5. Potvrďte klepnutím na tlačítko „OK“.
 • 6. V okně „Vyber čísla do pořízení“ zaškrtejte nebo označte pomocí tlačítek zvířata a potvrďte výběr klepnutím na tlačítko „OK“.
 • 7. Data se napočtou do pořízení v okně „Hromadné pořízení pohybů“, po napočtení data uložte klepnutím na tlačítko „OK“.


ÚE

Funkce umožňující generovat hlášení do ÚE z pořízených změn. Změny jsou pořizovány na určené pohyby zvířat (např. 30-Nákup, …) u niž jsou nastaveny kódy, kterými mají být hlášeny do ÚE.

Postup odeslání hlášení do ÚE:

 • 1. Klepněte na tlačítko „ÚE“.
 • 2. V okně „Nový výkaz pro ÚE“ klepněte na tlačítko „Načti pohyby“.
 • 3. Vyberte věty (pomocí zaškrtávátek a tlačítek „Označ“), které mají být odeslány do ÚE a následně klepněte na tlačítko „OK“.
 • 4. Vyberte způsob odeslání hlášení a klepněte na příslušnou funkci:
  • E-mail: Odešle hlášení do ÚE v emailové zprávě.
  • Soubor: Nabídne uložení souboru (odesílaného emailem), pro možnost odeslání z jiného počítače.
  • Odeslat (PF): Funkce umožňuje odeslat ÚE pomocí datových služeb Portálu farmáře.
  • Ověřit (PF): Funkce umožňující ověřit formální správnost hlášení pomocí datové služby Portálu farmáře.
 • 5. Hlášení odešlete.
 • 6. Uložte výkaz klepnutím na tlačítko „OK“.


 • Funkce načítá do hlášení všechny neuložené věty, pokud tedy nechcete odesílat některá vygenerovaná hlášení, věty načtěte a uložte je do výkazů.

Uprav

Funkce umožňující upravovat a přidávat skupiny a podskupiny. Standardně jsou skupiny a podskupiny zakládány při pořizovaní záznamů.

Úprava podskupin:

 • Úprava umožňuje dodatečně doplňovat a upravovat údaje podkupin. Konkrétně se jedná o: Veterinární osvědčení, Odběratel a Dopravce.


Smaž

Funkce umožňuje mazat podskupiny a skupiny.
Mazaní je možné pouze v případě, že na podskupinách nejsou žádná zvířata.

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    31.05.2018    | Článek:    2182    |     www.WinFAS.cz