Článek: 2180 | Naposledy změněno: 31.05.2018

Nastavení evidence shromažďovacích středisek

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Evidence shromažďovacích středisek


Základní část evidence je navázána na tvorbu pohybů evidence zvířat, z toho důvodu je třeba většinu nastavení provádět v jejich číselnících.

Správné nastavení číselníků je základem pro efektivní práci s evidencí.

Druhy zvířat (*3301)

Číselník umožňuje pořídit libovolný počet chovaných druhů zvířat a nastavit jejich základní statusy pro chování v systému.

Postup přidání druhů zvířat:

 • 1. Spusťte číselník Druhy zvířat *3301.
 • 2. Klepněte na tlačítko „Přidej“.
 • 3. V okně nastavte:
  • Druh zvířat: Označení druhu zvířat pomocí názvu a kódu
  • Účetní skupina: Pro typ evidence nepotřebný údaj, ale povinný, nastavte účetní skupinu „0 – Neúčtuje“.
  • Druh: Zařazení kategorie do druhu zvířat (např. 1 - SKOT). Status je důležitý především pro ÚE a sestavy.
  • Pohlaví: Status umožňuje provádět kontroly při pořízení dat.
  • ÚE zvířat: Status určující předávání dat do aplikací ÚE.
 • 4. Pro uložení klepněte na tlačítko „OK“.


Pohyby zvířat

Evidence vyžaduje nejméně tři druhy pohybů pro záznam výběru, nákupu a prodeje zvířat, tyto pohyby jsou nedílně spojeny se statusy typů pohybů ostatní, příjem a výdej.

Postup přidání nových pohybů:

 • 1. Spusťte číselník Druhy pohybů zvířat *3303.
 • 2. Klepněte na tlačítko „Přidej“.
 • 3. V okně nastavte:
  • Kód a Název: Označení druhu pohybu a jeho rychlého kódu.
  • Typ pohybu: Základní status pohybu určující chování při jeho pořizování (např. Ostatní = výběr čísel, Příjem = nákup, Výdej = prodej).
  • MJ množství: V případě povinného údaje nastavte „kg“.
 • 4. Pro uložení klepněte na tlačítko „OK“.


Pro možnost pořízení pohybu na jednotlivých druzích (kategoriích) a možnost jejich hlášení do ÚE je třeba nastavit povolení pohybů.

Postup:

 • 1. Spusťte číselník Povolené druhy pohybů *3306.
 • 2. Vyberte druh zvířat, kterému chcete pohyb zpřístupnit.
 • 3. Klepněte na tlačítko „Přidej“.
 • 4. V okně nastavte:
  • Druh pohybu: Určuje povolenou kombinaci druhu zvířat a pohybu.
  • Příjem/výdej: Určuje charakter dat pro konečné součtování (Příjem = kladné hodnoty, Výdej = záporné hodnoty, Informace = nemá vliv)
  • Změna ÚE: Určuje kód změnového hlášení pro ÚE.
  • Změna ÚE mínusová: Předává se do agendy ÚE při stornování daného pohybu.
 • 5. Pro uložení klepněte na tlačítko „OK“.


Vlastní stáje zvířat (a shromažďovací střediska)

Stáje, na kterých bude uživatel mít ustájena vlastní zvířata, musí být označeny jako vlastní a k nim mít přiřazeny druhy zvířat, které na nich mohou být ustájeny.

Postup přidání nové stáje:

 • 1. Spusťte číselník Stáje zvířat *3322.
 • 2. Klepněte na tlačítko „Přidej“.
 • 3. V okně vyplňte:
  • Číslo stáje x Název stáje: Označení stáje zvířat v systému.
  • Vlastní (podniková) stáj: Status určující vlastnické právo ke zvířatům na stáji (zaškrtněte).
  • Číslo ÚE: Osmimístné číslo hospodářství (12345678) a dvoumístné číslo stáje uvnitř hospodářství (00). Zapisujete vždy ve formátu: 1234567800.
 • 4. Pro uložení klepněte na tlačítko „OK“.


Postup přiřazení druhů zvířat ke stájím:

 • 1. Spusťte číselník Kombinace stáj x druh zvířat *3302.
 • 2. Vyberte stáj zvířat, které chcete zpřístupnit druhy zvířat.
 • 3. Klepněte na tlačítko „Přidej“.
 • 4. V okně vyplňte:
  • Druh zvířat: Určuje povolenou kombinaci stáje a druhu zvířat.
 • 5. Pro uložení kombinace klepněte na tlačítko „OK“.


Dodavatele a odběratele

Přidání dodavatelů a odběratelů je rozděleno do dvou kroků, v prvním se vytváří nový klient a ve druhém jeho stáje (hospodářství).

Postup přidání klientů (potřeba pro zahraniční):

 • 1. Spusťte číselník Klienti *3000.
 • 2. Klepněte na tlačítko „Přidej“.
 • 3. Vyplňte potřebné údaje (minimálně povinné – žlutě podbarvené).
 • 4. Uložte klepnutím na tlačítko „OK“.

Postup přidání nového klienta importem dat z ARES:

 • 1. Spusťte číselník Klienti *3000.
 • 2. Klepněte na tlačítko „Přidej“.
 • 3. V okně „Základní identifikace firmy“ zadejte IČ do příslušného pole a stiskněte ikonu „zeměkoule“ pro spuštění vyhledávání.
 • 4. V zobrazeném okně zadejte, zda požadujete stáhnutí dat o statutárech a bankovních účtech a potvrďte tlačítkem „OK“.
 • 5. V následném okně „Rozdíly ARES vůči databázi“ zkontrolujte změny, pro zamítnutí importu některých dat zrušte zaškrtnutí výběrů a následně potvrďte „OK“.
 • 6. Potvrďte okno „Získání dat z ARES“ klepnutím na „OK“.
 • 7. Upravte, případně doplňte povinné údaje (žlutě podbarvená pole) a potvrďte uložení klienta klepnutím na tlačítko „OK“.

Pozn.: Více informací k číselníku Klientů naleznete z rozcestníku +2034.

Postup na přidání nových stájí klienta

 • 1. Spusťte aplikaci Stáje zvířat *3322.
 • 2. Klepněte na tlačítko „Přidej
 • 3. Zadejte údaje:
  • Číslo stáje x Název stáje: Označení stáje zvířat v systému. Jako název doporučujeme vytvořit kombinací interního označení klienta a dané stáje (např. JOKA-Olešná).
  • Číslo ÚE: Osmimístné číslo hospodářství (12345678) a dvoumístné číslo stáje uvnitř hospodářství (00). Zapisujete vždy ve formátu: 1234567800. Pro zahraniční stáje je třeba zadat sedm nul a kód země (např. 0000000792).
  • Klient: Subjekt vlastnící daný objekt. (Vytvářený v předchozím kroku.)
  • Poznámka: Do pole zapište kontakt. Hodnota pro KVS.
 • 4. Pro uložení potvrďte „OK“.
 • 5. Okno „Dotaz“ pro možnost založení „kombinací“ potvrďte tlačítkem „Ano“.
 • 6. Následně vyberte druhy zvířat, které by mělo být možno ze stáje nakupovat / na stáj prodávat. Pro označení všech klepněte na tlačítko „Vše“.
 • 7. Potvrďte tlačítkem „OK“.


 

Dopravci

Dopravce je třeba pořídit do aplikace Klientů (viz Postup přidání nového klienta v bodě 1.4. Dodavatele a odběratele) a následně provázat s položkou Číselníku dopravců *3325.

Postup provázání dopravce s klientem a přiřazení SPZ aut a vleků.

 • 1. Spusťte Číselník dopravců *3325.
 • 2. Klepněte na tlačítko „Přidej“.
 • 3. Zadejte údaje:
  • Kód dopravce: vlastní číselné označení dopravce.
  • Název dopravce: vlastní označení dopravce (hodnota je používána v aplikacích).
  • Číslo dopravce: číselné značení dopravce.
  • Klient:
 • 4. Pro přidání SPZ kamionů a jejich přívěsů klepněte na tlačítko „Přidej“.
 • 5. Zadejte SPZ případně i SPZ přívěsu.
 • 6. Do poznámky za SPZ, můžete zadat např. telefonní číslo na řidiče.


 

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    31.05.2018    | Článek:    2180    |     www.WinFAS.cz