Článek: 2124 | Naposledy změněno: 16.08.2019

E-shop - Zpracování e-shopové objednávky v zásobách

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení zásob | Konektor pro e-shop


 

Poslední krok pro zpracování objednávky z e-shopu, založené pomocí aplikace *8776 Konektor pro e-shop, je samotná tvorba dokladu v zásobové aplikaci *8720 Příjem/Výdej

Postup vybavení objednávky:

 • spusťte příslušnou šablonu v *8720
  • je vhodné si pro objednávky z e-shopu vytvořit samostatnou šablonu s vlastní číselnou řadou – z evidenčního hlediska se pak pěkně odlišují – např. šablona:
 • v okně hlavičky dokladu vyplňte datum pořízení/vzniku a sklad

  

 • poté pod šipkou u tlačítka Objednávky vyberte možnost Import e-shop

  

 • v okně se zobrazí všechny nezpracované objednávky v aplikaci *8767 Přehled před-objednávek
  • objednávky se stavem Nedokončen
 • označíme objednávku, kterou chcete zpracovat a potvrďte tlačítkem OK

  

 • poté se zobrazí seznam položek z e-shopové objednávky, který opět potvrdíte tlačítkem OK

 

 • následně se na hlavičku zásobového dokladu z e-shopové objednávky doplní klient, případně datum dodání
  • na záložku Ostatní se doplní do pole doklad druhé strany číslo e-shopové objednávky
  • pokud je na e-shopové objednávce uvedený způsob úhrady, založí se do typu úhrady např. platební brána
 • po stisku tlačítka Položky dojde k importu položek do položkové šablony zásobového dokladu z e-shopové objednávky

  

 • položky se do šablony uloží včetně skladu, množství, ceny případně poznámky

Upozornění:

 • V případě, kdy dojde ze strany obsluhy na položkové šabloně k úpravě množství nebo v editaci skladu, systém přepočítá prodejní cenu položky dle aktuálního nastavení ve WinFAS.

 

 • pomocí tlačítka OK uložíte nejdříve položky, po té celý doklad 

  

 • tímto je objednávka v aplikaci *8767 Přehled před-objednávek považována za dokončenou
 • samotný výdej dále závisí na vnitřních procesech každé firmy/společnosti a může se tedy lišit

Upozornění:

 • Pokud se Vám při importu položek do dokladu místo některé položky dostane "X" ( kód = X a název položky je prázdný), znamená to, že daná položka ve WinFASu neexistuje!
  • např. položku jste si vymazali a na webu zůstala nabízena
  • položku jste přečíslovaly, ale ještě neproběhla aktualizace

 

Způsoby pořízení před-objednávek do zásob

e-shopové objednávky z aplikace *8767 Přehled před-objednávek lze pořizovat v *8720 Příjem/Výdej do dokladových šablon:

 • objednávek
 • prodejek
 • dodacích listů s následnou fakturací 

Možnosti nastavení pořízení před-objednávek do zásob

V zásobové aplikaci *8720 Příjem/Výdej na příslušné šabloně hlavičky dokladu pro pořízení objednávek z e-shopu lze na záložce Exp/Import přednastavit:

Zdroj položek - Doklad z e-shopu - Potvrzovat

 • zajistí zobrazení seznamu nevyřízených e-shopových objednávek již při stisku tlačítka Položky 
 • zobrazí dotaz s možností volby, zda se májí nevyřízené e-shopové objednávky nabízet

Import z e-shopu:

Neimportovat dodací adresu

 • parametr zajistí neimportování dodací adresy na hlavičku Ostatní do pole Adresa podání/dodání

Neimportovat dodací adresu - ručně 

 • neimportuje dodací adresu do adresy přepravní, která je uložená pouze na dokladu pod ikonou 

Přebírat číslo objednávky do dokladu

 • umožní předání čísla e-shopové objednávky do zásobového dokladu do dokladu druhé strany na záložce Ostatní

Pouze objednávky z e-shopu

 • filtruje webové objednávky dle ID e-shopu, kterým byly pořízeny v konektoru do před-objednávek 

Zpět na rozcestník "Konektor pro e-shop"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    16.08.2019    | Článek:    2124    |     www.WinFAS.cz