Článek: 2081 | Naposledy změněno: 23.05.2017

Zaklientování počátečních stavů pro pomocný analytický přehled

Způsob generování:

postupujete jako doposud při generování dat pro pomocný analytický přehled, ale v IQ – data pro PAP přibylo vyplnění loňských let. (data se generují z obratů loňských let) zde zadáte firmy loňských let za sebou od nejmladší po nejstarší dle obrázku (zadáváte Váš název loňské firmy, předloňské...)


Program vychází z dat zadaných v minulých letech. Všechna data se nemusejí načíst neboť budou ještě v letech minulých, které nenačtete - tyto budete muset zadat ručně.

Připomínáme, že po každé aktualizaci je potřeba zmáčnout tlačítko GENERUJ v aplikaci *8905 Číselník povolených PAP u účtů, aby se správně generovala data do výkazu.

 

 

Autor:    Bc. KOCOURKOVÁ Petra    | Posl.změna:    23.05.2017    | Článek:    2081    |     www.WinFAS.cz