Článek: 2068 | Naposledy změněno: 17.05.2017

IQ přístupová práva

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Přístupová práva 


 

Sestava zobrazuje práva jednotlivých uživatelů a skupin uživatelů do licenčních uzlů, konkrétních aplikací a firem. Sestava nezobrazuje přístupová práva na konkrétní data (např. knihy, sklady, ...) ani práva na šablony.

Postup:

Následují postup pracuje se šablonami, které jsou k dispozici na internetu. Pokud zmíněné šablony nemáte v IQ přístupová práva k dispozici, proveďte jejich import z internetu podle návodu +482.

Sestav naleznete v Centrálním manažeru / Systémové aplikace / Přístupová práva / IQ přístupová práva

1) Šablona USK - uživatelé ve skupinách

 • Obsah sestavy - Přehled všech uživatelů a jejich zařazení do skupin oprávnění.
 • Nastavení
  • List Práva uživatele
   • Uživatel/Skupina - můžete filtrovat podle údaje za konkrétního uživatele nebo skupinu oprávnění. Např. zobrazit si všechny členy zařazené do skupiny mzdy a kam dále mají přístup (kterých skupin jsou členy).
   • Skupiny dle užití v přístupových právech - můžete filtrovat zobrazení pouze skupin s právy na firmy, konkrétní uzly (mzdy, ...) nebo data (knihy, ...).

2) Šablona DEFU - definice uživatele

 • Obsah sestavy - Přehled práv nastavených přímo na konkrétního uživatele nebo skupinu oprávnění.
 • Údaje v sestavě
  • UD uzel / název - Uzel licenčního stromu, na který je nastavené dané oprávnění.
  • UD firma / název - Omezení práva konkrétní firmou. Pokud není vyplněno, platí právo pro všechny firmy, do kterých má uživatel přístup.
  • Priorita - Váha daného oprávnění. Pokud se potkají dvě práva, vyhrává to s vyšší prioritou.
  • Právo - Úroveň daného oprávnění (úrovně oprávnění 0 až 5 viz žlutý rámeček)
 •  Nastavení
  • List Definice uzly
   • Uživatel/Skupina (volitelně) - můžete zobrazit výjimky nastavené pouze pro vybraného člověka nebo skupinu (např. výjimky přidělené účtu Karel Novák).

3) Šablona PRU - práva uživatele na uzly

 • Obsah sestavy - Přehled vše oprávnění uživatele na jednotlivé uzly, aplikace a sestavy. Je výsledkem součtu práv na skupiny, do kterých je uživatel zařazen a výjimek napsaných na konkrétního uživatele.
 • Údaje v sestavě
  • Právo na firmu - ověření, zda má uživatel do firmy přístup
   (úrovně oprávnění 0 až 5 viz žlutý rámeček)
  • Právo - Celkové oprávnění uživatele je dáno kombinací práva na uzel a práva na firmu
   (úrovně oprávnění 0 až 5 viz žlutý rámeček)

 •  Nastavení
  • List Práva uživatele
   • Uživatel/skupina (povinné) - Uživatel, u kterého ověřujete jeho oprávnění.
   • Firma/skupina (povinné) - Firma, pro kterou ověřujete oprávnění.
   • Právo (volitelně) - Omezení sestavy za konkrétní oprávnění (např. zobrazení pouze práv na pořizování dokladů nebo vyšší)

Úrovně oprávnění

 • 0 = zákaz
 • 1 = prohlížení
 • 2 = tvorba sestav
 • 3 = Pořizování
 • 5 = Úplný přístup
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    17.05.2017    | Článek:    2068    |     www.WinFAS.cz