Článek: 2063 | Naposledy změněno: 27.04.2017

Kopírování šablon mezi databázemi

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Nastavování šablon a DUPů


 

Následující postup popisuje řešení případu, kdy si nastavíte šablonu v jedné databázi a chcete ji kopírovat do další. Můžete jej použít pro kopírování mezi databázemi jednotlivých let, nebo při kopírování z jedné firmy do jiné.

Kopírovat lze jak šablony IQ sestav, tak i šablony aplikací a pořízení. Šablona je kopírována 1:1 s veškerým nastavením. Pokud zdrojová šablona obsahuje nastavení specifické pro danou databázi a tyto údaje se v cílové databázi nenacházejí (např. konkrétní knihy, čísla skladů, ...), nezapomeňte je  následně v nové šabloně změnit. Dodatečné úpravy nové šablony se provádějí běžným způsobem.

Existují dva způsoby jak kopírování provést.

 • Eport = stojíte v databázi kde máte šablonu nastavenou a chcete ji nakopírovat do jiné databáze.
 • Import = stojíte v cílové databázi kde šablony nejsou a chcete je převzít z jiné.

 

Postup exportu

 • Následující postup je popsán na příkladu kopírování šablony IQ sestavy.
  Výsledkem postupu je vytvoření šablon v cílové firmě.
 • Přepněte se do "zdrojové" firmy, ze které chcete kopírovat.
 • Spusťte IQ sestavu.
 • Otevřete si Správu šablon (klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu propisky / Správa).
 • Klepněte na tlačítko Export / Do firmy.

 • Objeví se seznam šablon, které můžete exportovat.
 • Zatrhněte jednu nebo více a potvrďte OK.
 • Následuje okno režimu replikace a skupiny firem:

  • Režim replikace
   V rámci každé IQ sestavy, apikace nebo pořízení musí být kód šablony unikátní. Při kopírování může nastat situace, kdy kód šablony v cílové firmě již existuje. V režimu replikace nastavujete, zda se má ponechat původní šablona, nebo ji přepsat novou.
   • Jen nové šablony = původní šablony zůstanou v cílové firmě ponechány
   • Úplná = duplicitní šablony budou v cílové firmě nahrazeny novými
  • Skupina firem
   Jde o nepovinný údaj. Vyplňujete pouze pokud máte velké množství firemních databází rozdělených do skupin (holdingy, účetní firmy, ...). Po vyplnění se v následujícím kroku nabídnou pouze firmy ze zmíněné skupiny.
 • Pokračujte tlačítkem OK
 • Vyberte "cílovou" firmu(y), kam chcete šablony exportovat a potvrďte OK.
 • Dotaz: Pokračovat v replikaci, vyberte Ano.
 • Vyčkejte než proběhne replikace (doba je závislá na počtu šablon a firem).
 • Hláška: Replikace šablon byla dokončena, pokračujte OK.
 • HOTOVO

 

Postup importu

 • Následující postup je popsán na příkladu kopírování šablony IQ sestavy.
  Výsledkem postupu je vytvoření šablon v cílové firmě.
 • Přepněte se do "cílové" firmy, ze které chcete kopírovat.
 • Spusťte IQ sestavu.
 • Otevřete si Správu šablon (klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu propisky / Správa).
 • Klepněte na tlačítko Import / Z firmy.

 • Vyberte "zdrojovou" firmu, ze které chcete šablony převzít a stiskěnte tlačítko Vyber.
 • Objeví se seznam šablon, které můžete exportovat.
 • Zatrhněte jednu nebo více šablon.
 • Pokud se kód šablony shoduje s šablonou v cílové firmě, můžete:


  • Změnit její kód zapsáním nového do sloupečku Rkód (viz obrázek).
  • Ponechat původní kód. Při importu budete dotázáni zda starou šablonu přepsat novou.
 • Potvrďte OK.
 • Vyčkejte než proběhne replikace (doba je závislá na počtu šablon a firem).
 • HOTOVO
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    27.04.2017    | Článek:    2063    |     www.WinFAS.cz