Článek: 2056 | Naposledy změněno: 30.03.2017

Pokladna - párování úhrad

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Finanční modul | EET


 

V pokladně se na úhrady dokladů (přijatých a vydaných faktur) v pokladně nepohlíží jako na přesun peněz (přijímáme nebo vydáváme), ale jako na úhradu dané pohledávky či závazku.

- Přijaté faktury ať klasický závazek či přijaté dobropisy (vrubopisy) včetně jejich přeplatků se nabízejí jako VÝDEJ ( vrubopisy a přeplatky se načtou jako výdej mínusem).

- Vydané faktury či dobropisy včetně jejich přeplatků se nabízejí jako PŘÍJEM ( dobropisy a přeplatky se načtou jako příjem mínusem ).

Změna logiky párování platí od 2Q/2017

Do EET je v některých případech třeba odeslat i dobropisy a storno plateb, proto bylo třeba změnit chování pokladny, neboť u dobropisů se jedná o vrácení příjmu! (které úhrady dobropisů máte odeslat a které nikoliv musíte vědět sami  viz. metodika EET)

Vrácení platby bez vazby na doklad: Částky mínusem bez vazby na doklad jsou povoleny po zaškrtnutí volby Zrušit platbu, jak u příjmu, tak u výdeje.

Příklady:

 1. 1. Úhrada pohledávkové fakltury:
 • Vyberete pořizovací šablonu příjem - úhrada faktury
 • v kuku pro výběr dokladu se zobrazí pouze pohledávkové faktury (vydané fa částkou + a dobropisy částkou - )
 • vyberte doklad, který budete hradit a provedete úhradu
 • částka se načte jako příjem +
 1. 2. Úhrada vystaveného dobropisu:
 • Vyberete pořizovací šablonu příjem - úhrada faktury
 • v kuku pro výběr dokladu se zobrazí pouze pohledávkové faktury (vydané fa částkou + a dobropisy částkou - )
 • vyberte doklad, který budete hradit a provedete úhradu
 • částka se načte jako příjem -
 1. 3. Úhrada závazkové faktury:
 • Vyberete pořizovací šablonu výdej - úhrada faktury
 • v kuku pro výběr dokladu se zobrazí pouze závazkové faktury (přijaté fa částkou + a dobropisy částkou - )
 • vyberte doklad, který budete hradit a provedete úhradu
 • částka se načte jako výdej +
 1. 4. Úhrada vrubopisu (závazkový dobropis):
 • Vyberete pořizovací šablonu výdej - úhrada faktury
 • v kuku pro výběr dokladu se zobrazí pouze závazkové faktury (přijaté fa částkou + a dobropisy částkou - )
 • vyberte doklad, který budete hradit a provedete úhradu
 • částka se načte jako výdej -

 

Autor:    Bc. KOCOURKOVÁ Petra    | Posl.změna:    30.03.2017    | Článek:    2056    |     www.WinFAS.cz