Článek: 2000 | Naposledy změněno: 22.03.2019

Přecenění pohybů zvířat

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence zvířat | ÚE | Účtování - zvířata (spojovák) | Majetek zvířata | Uzávěrky krmných dnů |


Standardní mechanismus pořízení pohybů pracuje s dynamicky se měnící průměrnou cenou zvířat, dle konečného stavu evidence. Tato cena však nemusí odpovídat stavu období, v němž byl pohyb uskutečněn. Příkladem může být pořízení pohybu do minulých období. Navíc, pokud se pořídí příjmový pohyb, který významně ovlivní průměrnou cenu skupiny zvířat, mělo by dojít k úpravě průměrné ceny následně pořízených pohybů.

Funkci lze využívat k úpravám průměrných cen pohybů po opravách nebo nastavit jako automatický mechanismus, který při uzavření krmných dnů zreální průměrné ceny.


Důvody použití:

 • Po pořízení pohybů minulých období.
 • Po přecenění přírůstků zvířat.
 • Zreálnění průměrných cen zvířat.

Popis funkce:

Funkce pracuje tak, že přecení všechny výdejové (průměrem vypočítávané) pohyby za období vybrané uzavřené uzávěrky KD. Vnitřně si přepořídí pohyby jako by byly pořizovány podle datumů,  při jejich výpočtu navíc akceptuje hodnotu přírůstků.

Zásady správného použití:

 • Vždy celou skupinu druhů zvířat (převody a přeřazení ovlivňují ostatní "kombinace") .
 • Přecenit je třeba vždy všechna data od opravovaného měsíce do současnosti.
 • Spouštějte po uzavření měsíce, před pořízením nových "výdejových" pohybů.

Požadavky na stav přeceňovaných dat:

Postup přecenění pohybů:

 • 1. Spusťte aplikaci Prohlížení pohybů zvířat *3394.
 • 2. Klepněte na tlačítko "Uzávěrky KD".


 • 3. Vyberte období od kdy chcete data přeceňovat.
 • 4. Klepněte na tlačítko "Přecenění".


 • 5. V okně "Přecenění pohybů" zkontrolujte správnost přecenění dat (součtové řádky za jednotlivé kombinace lze rozkliknout pro zobrazení úpravy jednotlivých pohybů zvířat). Po kontrole klepněte na tlačítko "Zavřít".


 • 6. Pro přecenění pohybů klepněte na tlačítko "OK".


 • 7. Pokud aktuálně nebyl přeceňován poslední ukončený měsíc evidence, přejděte na následný měsíc a opakujte od bodu 4.
Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    22.03.2019    | Článek:    2000    |     www.WinFAS.cz