Článek: 1862 | Naposledy změněno: 04.04.2017

Rozdělení půdních bloků na části dle osevů (podbloky)

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Evidence osevních plánů | Půdní bloky


Agenda umožňuje rozdělit půdní bloky na menší části, tzv. podbloky. Tyto podbloky je třeba časově vymezit, aby odpovídali skutečnému rozdělení pozemků dle osevů plodin. 

Funkce obsahuje několik kontrol, aby nedocházelo k logickým rozporům v evidenci.

Postup rozdělení:

  • 1. Spusťte aplikaci Agroevidence *4010.
  • 2. V seznamu půdních bloků vyberte rozdělovaný pozemek.
  • 3. Rozbalte výběr tlačítka "Půdní bloky" a vyberte funkci "Uprav".


  • 4. Pro nové dělení podbloků klepněte na tlačítko "Přidej".


  • 5. Zadejte datum rozdělení (změny) podbloků. Datum účinnosti od se automaticky přebírá dle data platnosti PB.
  • 6. Klepněte na tlačítko "Přidej".
  • 7. Pokud je DBP rozdělen do více částí upravte výměru prvního a klepněte opět na "Přidej" pro přidání dalšího podbloku (podbloku se automaticky doplní zbývající část vyměry DPB).
  • 8. Pro uložení klepněte na tlačítko "OK".


Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    04.04.2017    | Článek:    1862    |     www.WinFAS.cz