Článek: 1836 | Naposledy změněno: 11.01.2016

Převod zvířat na výstavu

Související rozcestníky | Evidence zvířat | Nejčastější dotazy


Problematika

Chovatel nebo jiná osoba musí vždy informovat o registračním čísle hospodářství, kam zvířata odsunuje, nebo o registračním čísle hospodářství, odkud zvířata přisunuje. Při přesunu zvířat na výstavu jsou odsouvána na hospodářství vystavovatele, ale zůstavájí ve vlastnictví chovatele!

Řešení

Před pořízením pohybu vytvořte stáj se statusem "vlastní", registračním číslem hospodářství výstaviště a typem  stáje "dočasná". Přesun zvířat pořiďte pohybem 80 - Převod. V hlášení ÚE pošlete pouze věty přesun na výstavyště (kód 70) a přísun zpět na vlastní hospodářství (kód 30). 

Postup

Stáje zvířat *3322:

  • Kód: vlastní 4-místné označení výstaviště.
  • Název: název výstaviště (např. Výstaviště Brno).
  • Vlastní: zaškrtněte.
  • Číslo ÚE: registrační číslo výstaviště (10-místné).
  • Typ stáje: "Dočasná".
Kombinace stáj x druh zvířat *3302:
  • Povolte kategorie převáděných zvířat na stáj výstaviště.
  • Nastavte kombinace klíčů, případně přírůstky, atd.
Pohyby zvířat *3394:
  • Odsun zvířat pořiďte pohybem 80 - Převod.
Ústřední evidence *3396:
  • Pohyb 80 - Převod standardně generuje hlášení z kódy 70 - Odsun a 30 - Přísun.
  • Jako chovatel musíte zahlásit odsun na výstaviště a přísun zpět. Hlášení přísunu na výstaviště a odsunu z něj by měl být hlášen "výstavištěm".

 

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    11.01.2016    | Článek:    1836    |     www.WinFAS.cz