Článek: 1691 | Naposledy změněno: 31.08.2015

Smluvní výkrm skotu

Související rozcestníky | Evidence zvířat | Nejčastější dotazy


Problematika

Při smluvním výkrmu je třeba jasně vymezit evidence, které budou strany zastávat. 
 

Řešení

 
 • Objednatel (vlastník zvířat):
  • Vytvoří stáj označenou názvem zhotovitele s číslem hospodářství a definuje ji statusem „Vlastní stáj“. Zvířata určená ke smluvnímu výkrmu převede (pohybem 80) a do ÚE zahlásí změnu o jejich přesunu.
  • Eviduje změny stavu zvířat - přírůstky, úhyny, atp. Změny ÚE nehlásí. 
 • Zhotovitel (osoba provádějích výkrm zvířat):
  • Pro možnost evidence vykrmovaných zvířat je třeba vytvořit do evidence novou kategorii skotu: 198101-Smluvní výkrm skotu. Na tuto kategorii evidujte všechna pronajatá zvířata ze skupiny druhů SKOT. Kategorii povolte pouze základní pohyby: Příjem zvířete 10 (Nákup), Převod mezi stájemi 80 (Převod) a Výdej zvířete 54 (Prodej na chov) a nastavte příslušná hlášení do ÚE.
  • Pro pořízení zvířete do evidence je nutné povolit "kombinaci" (stáj x druh zvířat) na vlastní a objednatelovu stáj (cizí). Na vlastní kombinaci doplňte požadovanou kombinaci klíčů (např.: výkon pronajatých zvířat může být 798-Smluvně vykrmovaná zvířata).
  • Zhotovitel zvířata do evidence pořídí pohybem 10 "Nákup" a zahlásí do ÚE změnu o přísunu zvířat.
 
Pozor.: Kdo bude zasílat hlášení změn do ÚE si mohou strany dohodnout.
 
 
Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    31.08.2015    | Článek:    1691    |     www.WinFAS.cz